Did you mean
mortality

Search results - 2 results

Epidemiologie van Clostridium difficile infecties in België: Rapport 2014

mortaliteit vanaf 2002-2003. De sterfte bereikte een piek in 2004 (in het bijzonder gekenmerkt door een enorme toename in Brussel). In 2010 bedroeg het ruwe specifieke sterftecijfer voor CDI in België 0,9 / 100 ...

Nieuw opkomende mariene toxinen- rapport van het seminarie 2012

zofn 60 000 menselijke besmettingen met een gemiddelde mortaliteit van 1,5% voor die gerelateerd zijn aan door algen geproduceerde toxinen (inclusief toxinen van zoetwatercyanobacterien) (1). Dat is ...

QR code

QR code for this page URL