Did you mean
mortality

Search results - 6 results

Surveillance van de mortaliteit in België, Vlaanderen, Wallonië en Brussel tijdens de zomer van 2018

(2020) Keywords: Be-MOMO mortaliteit zomer Abstract: Gedurende de hele zomerperiode van 2018 en voor alle leeftijden samen was er geen oversterfte in België, noch in Vlaanderen op basis van de laatste ...

Surveillance van de mortaliteit in België, Vlaanderen, Wallonië en Brussel in de winter van 2017-2018

Keywords: Be-MOMO mortaliteit Surveillance Winter Abstract: Het winterseizoen van 2017-2018 wordt gekenmerkt door een lange griepepidemie en ongunstige weers- en milieuomstandigheden (koudegolf en stijging ...

Surveillance van de mortaliteit door alle oorzaken in Vlaanderen tijdens de zomer van 2017

D/2018/14.470.9 Keywords: Be-MOMO mortaliteit Health Topics:  Health and disease monitoring Surveillance de la santé et des maladies Ziekten en gezondheid in kaart brengen Service:  Épidémiologie des maladies ...

Rapport over de surveillance van de mortaliteit door alle oorzaken in België in de zomer van 2017

D/2017/2505/33 Keywords: Be-MOMO mortaliteit Health Topics:  Health and disease monitoring Surveillance de la santé et des maladies Ziekten en gezondheid in kaart brengen Service:  Épidémiologie des maladies ...

Initiatief voor kwaliteitsbevordering en epidemiologie bij multidisciplinaire diabetes voetklinieken (IKED-Voet)- Resultaten 2011

van wondgenezing. Het percentage majeure amputaties bedroeg 4% en de mortaliteit bedroeg 5% binnen de opvolgingsperiode van max. 7 maanden. Aangepast schoeisel werd voorgeschreven voor 64% van de patiënten met ...

Bacillus cereus and its toxin cereulide

Bacillus Bacillus cereus de Abstract: Door voedsel veroorzaakte ziekten zijn wereldwijd een belangrijke oorzaak van morbiditeit en mortaliteit in verschillende bevolkingsgroepen. De boosdoeners zijn meestal ...

QR code

QR code for this page URL