Did you mean
mortality

Search results - 2 results

Surveillance van de mortaliteit door alle oorzaken in België, Vlaanderen, Wallonië en Brussel tijdens de zomer van 2019

de gehele zomerperiode van 2019 was de mortaliteit inderdaad statistisch significant gecorreleerd met de luchtverontreiniging (PM10, PM2,5, en ozon) en de temperaturen. De sterkste correlaties werden ...

Surveillance van de mortaliteit in België, Vlaanderen, Wallonië en Brussel in de winter van 2018-2019. Be-MOMO The Belgian Mortality Monitoring.

percentage oversterfte in de groep onder de 65 jaar in vergelijking met de oudere leeftijdsgroepen. Uit de wekelijkse analyse van de mortaliteit blijkt dat er geen week was met een statistisch significant ...

QR code

QR code for this page URL