Did you mean
women,b

Search results - 7 results

Samenvattend Rapport COVID-19 Vaccinatie Bereidheid bij Huisartsen

zelf bereid zijn deel te nemen aan de vaccinatiecampagne, kunnen ze een positieve invloed hebben op het succes van die campagne. Daarom besloten eind 2020 een aantal onderzoekers (onafhankelijk van ...

Kwaliteitsindicatoren voor ziekenhuishygiëne in acute ziekenhuizen: Jaarrapport 2019- Data 2018

Het Koninklijk Besluit (KB) van 27 januari 2015 verplicht Belgische ziekenhuizen om aan deze gegevensverzameling deel te nemen en om aan de hand van deze kwaliteitsindicatoren de kwaliteit van hun ...

Kwaliteitsindicatoren voor ziekenhuishygiëne in acute ziekenhuizen: Jaarrapport- Data 2017

Het Koninklijk Besluit (KB) van 27 januari 2015 verplicht Belgische ziekenhuizen om aan deze gegevensverzameling deel te nemen en om aan de hand van deze kwaliteitsindicatoren de kwaliteit van hun ...

Nemen wij te veel voedseladditieven in?

Publication Type: Popular-science publication (vulgarising publication) Authors: Joris Van Loco Source: (2014) Keywords: voedseladditieven Service:  Risico- en gezondheidsimpactevaluatie Risk and health impact assessment Évaluation des risques et de l ...

Uitdagingen voor de pediatrische diabeteszorg

nr. 2). Sinds 2008 kunnen ook multidisciplinaire pediatrische diabetescentra deze overeenkomst afsluiten. Hierdoor nemen ook deze centra deel aan een initiatief van kwaliteitsbevordering, gecoördineerd ...

Tinea capitis is een niet te onderschatten probleem in de scholengeneeskunde36955

en het naar school gaan te ontzeggen. Het opsporen van gezonde dragers en het nemen van efficiënte hygiënemaatregelen, zowel thuis als op school of in het kinderdagverblijf, maken het mogelijk ...

Praktijkrichtlijn voor het opzetten van een kwaliteitssysteem in de erkende laboratoria voor pathologische anatomie werkzaam binnen het kader van het Erkenningsbesluit

er zeker van dat U, ook vanuit een oprechte bekommernis om de kwaliteit van dienstverlening, deze Praktijkrichtlijn ter harte zult nemen. Dr. R. Salgado, Voorzitter werkgroep “Praktijkrichtlijn” Dr. K. ...

QR code

QR code for this page URL