Search results - 145 results

Epidemiologische surveillance van mazelen Morbillivirus- 2020/2021

aantal gevallen heel waarschijnlijk, ten gevolge van maatregelen zoals afstand houden, een masker dragen en de handen wassen, toch kan een zekere mate van onderrapportering en onderdiagnose niet ...

A qualitative approach to experiential knowledge identified in focus groups aimed at co-designing a provocation test in the study of electrohypersensitivity

Health Topics:  Electromagnetic fields (incl. ionising and non-ionising) Champs électromagnétiques (incl. ionisants et non-ionisants) Elektromagnetische velden (incl. ioniserende en niet ...

Initiatief voor kwaliteitsbevordering en epidemiologie bij kinderen en adolescenten met diabetes (IKEKAD)- Resultaten 2019

(geslacht, kerngezinstatus, …). Merk op dat van de PDC ’s waar een verbetering niet werd waargenomen, drie tot de centra met de laagste HbA1c-waarde in 2008 behoorden en één slechts in 2017 met zijn deelname ...

Co‐Designed Exposure Protocol in the Study of Idiopathic Environmental Intolerance Attributed to Electromagnetic Fields

electromagnetic fields Symptoms Health Topics:  Non-ionising radiation Rayonnements non-ionisants Niet-ioniserende straling Service:  Évaluation des risques et de l'impact sur la santé Risico- en ...

Praktijkrichtlijn voor het opzetten van een kwaliteitssysteem in de erkende laboratoria voor pathologische anatomie werkzaam binnen het kader van het Erkenningsbesluit

plaats worden gezien als een interpretatief hulpmiddel en niet-limitatieve checklist, en komt niet in de plaats van het Erkenningsbesluit zelf. Deze Praktijkrichtlijn dekt het volledig kwaliteitssysteem ...

De TDI-registratie in België, Jaarlijks rapport, Registratiejaar 2020

afstand in de tijd. De cijfers moeten onder andere in perspectief geplaatst worden met behulp van de kwalitatieve informatie dat werd verzameld bij de beroepsbeoefenaars op het terrein. Dankzij het niet ...

Waarom wetenschap nog niet zonder dierproeven kan

gezondheidsimpactevaluatie Risk and health impact assessment Manuscript versions:  DOI:  https://www.eoswetenschap.eu/gezondheid/waarom-wetenschap-nog-niet-zonder-dierpr... Version:  Published Full text access:  Public Access ...

SARS-CoV-2 infecties bij kinderen en jongeren van 0 tot en met 17 jaar in België, schooljaar 2020-2021

bevolking. Dit wijst erop dat er niet meer viruscirculatie was onder kinderen en jongeren en op scholen dan in andere bevolkingsgroepen en omgevingen. Na een schooljaar waarin scholen zoveel mogelijk open ...

Oversterfte tijdens de eerste en tweede golf van COVID-19-epidemie in België

beperkende maatregelen (b.v. sociale distantie, enz.) en niet-farmaceutische interventies (b.v. handhygiëne, persoonlijke beschermingsmiddelen, enz.) is het mogelijk dat de oversterfte gedurende deze periode ...

QR code

QR code for this page URL