Search results - 118 results

Co‐Designed Exposure Protocol in the Study of Idiopathic Environmental Intolerance Attributed to Electromagnetic Fields

electromagnetic fields Symptoms Health Topics:  Non-ionising radiation Rayonnements non-ionisants Niet-ioniserende straling Service:  Évaluation des risques et de l'impact sur la santé Risico- en ...

Praktijkrichtlijn voor het opzetten van een kwaliteitssysteem in de erkende laboratoria voor pathologische anatomie werkzaam binnen het kader van het Erkenningsbesluit

plaats worden gezien als een interpretatief hulpmiddel en niet-limitatieve checklist, en komt niet in de plaats van het Erkenningsbesluit zelf. Deze Praktijkrichtlijn dekt het volledig kwaliteitssysteem ...

Waarom wetenschap nog niet zonder dierproeven kan

gezondheidsimpactevaluatie Risk and health impact assessment Manuscript versions:  DOI:  https://www.eoswetenschap.eu/gezondheid/waarom-wetenschap-nog-niet-zonder-dierpr... Version:  Published Full text access:  Public Access ...

SARS-CoV-2 infecties bij kinderen en jongeren van 0 tot en met 17 jaar in België, schooljaar 2020-2021

bevolking. Dit wijst erop dat er niet meer viruscirculatie was onder kinderen en jongeren en op scholen dan in andere bevolkingsgroepen en omgevingen. Na een schooljaar waarin scholen zoveel mogelijk open ...

Samenvattend Rapport COVID-19 Vaccinatie Bereidheid bij Huisartsen

bovendien spilfiguren bij verschillende stappen van de vaccinatiecampagne tegen COVID-19. Niet alleen zijn Belgische huisartsen rechtstreeks betrokken bij de vaccinatie, ze zijn voor veel patiënten ook het ...

Epidemiologische surveillance van mazelen. Morbillivirus- Jaarrapport 2019

met 11,2/miljoen (vs. 6,0/miljoen in 2018 en 6,3 in 2017). •  Van alle 480 gevallen waren er 163 (34%) niet gevaccineerd en voor 229 (48%) was de vaccinatiestatus niet gekend. • De geschatte ...

De TDI-registratie in België, Jaarlijks rapport, Registratiejaar 2019.

in maart, net vooraleer de eerste COVID-maatregelen werden opgelegd. Slechts een klein aantal van de deelnemende-centra was niet in staat om ons hun jaarlijkse gegevens te verstrekken. Dit rapport is ...

COVID-19 | Surveillance van het afvalwater: voorlopige resultaten, Sciensano press release, December 2020

omloop van het virus in België. Het onderzoek is niet beïnvloed door de evolutie van de teststrategie of de selectie van de geteste personen (leeftijd en aan- of afwezigheid van symptomen). Dat maakt het ...

Acrylamidegehaltes onder de loep onderzoek naar ongewenste stof in levensmiddelen

niet duidelijk was hoe hoog het gehalte acrylamide was. Dit onderzoek, dat gefinancierd werd door de Federale Overheid Dienst Volksgezondheid in België, helpt om op Europees niveau de risicobeperkende maatregelen ...

QR code

QR code for this page URL