Search results - 324 results

COVID-19 Barometer huisartsen- Resultaten voor Vlaanderen en Brussel (maart-mei 2020)

Abstract: Dit kort rapport toont de belangrijkste resultaten van de COVID-19 barometer bij huisartsen, triageposten en CRA s voor de periode maart-mei 2020. Health Topics:  COVID-19 Manuscript versions:  ...

Epidemiologische surveillance van invasieve infecties met Haemophilus influenzae- 2018

b (n=10). Vóór de invoering van de vaccinatie tegen serotype b, was deze de belangrijkste oorzaak van bacteriële meningitis bij kinderen jonger dan 5 jaar (250-300 gevallen per jaar in de periode vóór ...

Impact of the revised European Tobacco Product Directive on the quality of e-cigarette refill liquids in Belgium

of the revised TPD. However, the results also show that periodic quality control might be required to ensure further compliance to the TPD. Implications This study clearly demonstrates that the ...

Surveillance van seksueel overdraagbare aandoeningen- Gegevens voor de periode 2014-2016

Publication Type: Sci. report, recommendat°, guidance doc., directive, monograph Authors: Vanden Berghe, Wim; De Baetselier, Irith; Van Cauteren, Dieter; S Moreels; Sasse, André; Quoilin, Sophie Source: Sciensano, Brussels, Belgium, p.23 (2020) Accession ...

Milieumonitoring van poliovirussen in België- Haalbaarheidsstudie

in een vierjarig project, met jaarlijkse herbeoordeling. De jaarlijkse kost voor het monitoringsproject is geschat tussen 143 000€ en 166 500€ voor de periode van 4 jaar, naargelang het gekozen ...

Superficial mycoses in Belgium: Burden, costs and antifungal drugs consumption

disability‐adjusted life years (DALY). Moreover, trends in systemic and topical antifungal consumption in ambulatory care were examined for the period 2010‐2017, together with their associated costs. Results Due to ...

Kwaliteitsindicatoren voor ziekenhuishygiëne in acute ziekenhuizen: Jaarrapport 2019- Data 2018

Nagaan in welke mate de set indicatoren stabiel gehouden kan worden over de jaren heen en/of de set indicatoren niet voor een langere periode dan 3 jaar vastgelegd kan worden. Op deze manier krijgen de ...

Epidemiologische surveillance van invasieve pneumokokkeninfecties (IPD)- 2018

pre-vaccinatie periode. Variatie in serotypes over de tijd is er vooral bij kinderen jonger dan 2 jaar. In deze leeftijdsgroep is er sinds 2011 een daling van PCV10-serotypes. Er was een lichte stijging van de incidentie ...

Antimicrobial prescribing by Belgian dentists in ambulatory care, from 2010 to 2016.

CONCLUSIONS: Antibiotics typically classified as broad- or extended-spectrum were prescribed most often by Belgian dentists during the period 2000-2016. Although the DID rate of all ‘Antibacterials for systemic ...

Epidemiologische surveillance van tetanus. Clostridium tetani – beschikbare gegevens in 2018

Gegevens schommelde het aantal ziekenhuisverblijven met tetanus als hoofddiagnose in de periode 2000-2017 tussen 1 en 11 per jaar (mediaan van 6 verblijven/jaar). • In 2018 bevestigde het Referentielabo (RL) ...

QR code

QR code for this page URL