Search results - 1 result

Epidemiologische surveillance van difterie: Toxinogene corynebacteria- 2018

met huisdieren.  Over de gehele periode van 2000 tot en met 2018 werden 16 gevallen geregistreerd (4 met C. diphtheriae en 12 met C. ulcerans). Hoewel het historisch gezien een kinderziekte betreft, was de mediane ...

QR code

QR code for this page URL