Search results - 4 results

Innate signaling by mycolate esters of the cell wall of Mycobacterium tuberculosis and relevance for development of adjuvants for subunit vaccines

socioeconomic conditions, the increased incidence of drug-resistant M.tuberculosis strains and the co-infection with HIV (a major risk factor for development of TB). Currently only one vaccine is available against TB, the ...

Analyse van factoren die huisartsen ervan weerhouden om bij ouderen met urineweginfecties, verblijvend in woonzorgcentra, hun voorschrijfgedrag aan te passen aan de bestaande guidelines

Antibiotic resistance Résistance aux antibiotiques Antibioticaresistentie Service:  Infections liées aux soins et antibiorésistance Zorginfecties en antibioticaresistentie Healthcare-associated infections and ...

Urineweginfecties in woonzorgcentra: literatuuronderzoek van de methode van staalafname bij ouderen vergeleken met de methode van staalafname in de praktijk

van eenduidige richtlijnen voor staalafname in WZC.  Health Topics:  Résistance aux antibiotiques Antibioticaresistentie Antibiotic resistance Service:  Infections liées aux soins et antibiorésistance ...

Incidentie van en risicofactoren voor urineweginfecties bij geïnstitutionaliseerde en niet-geïnstitutionaliseerde ouderen

voor het begrip symptomatische UWI ontwikkeld worden om betrouwbare incidentiemetingen te kunnen uitvoeren. Health Topics:  Résistance aux antibiotiques Antibioticaresistentie Antibiotic resistance ...

QR code

QR code for this page URL