Did you mean
top, heeft

Search results - 7 results

Procedure bij geval van apenpokken op school of in kinderopvang

Publication Type: Sci. report, recommendat°, guidance doc., directive, monograph Authors: Group, Risk Source: p.3 (2022) Abstract: Dit document geeft richtlijnen over de indeling van en maatregelen ...

Praktijkrichtlijn voor het opzetten van een kwaliteitssysteem in de erkende laboratoria voor pathologische anatomie werkzaam binnen het kader van het Erkenningsbesluit

‘ Laboratory Developed Test ’ of LDT herklasseerd en onderworpen aan zwaardere validatie-opdrachten en strengere voorwaarden van de IVDR. Ondanks het feit de IVDR noch definitie van LDT geeft noch verder ...

Surveillance van COVID-19 gerelateerde mortaliteit in België, epidemiologie en methodologie tijdens 1e en 2e golf (maart 2020- 14 februari 2021)

Keywords: Be-MOMO Coronavirus COVID-19 mortality Surveillance Abstract: Dit rapport geeft epidemiologische cijfers over de kenmerken van COVID-19-sterfgevallen tijdens de eerste golf (1 maart 2020 tot 21 juni ...

Belgisch register van neuromusculaire aandoeningen (BNMDR) 2013 | Resultaten en trends sinds 2010

van de neuromusculaire ziekten via de referentiecentra in België geeft. De analysen wijzen op een vertekening in de geografische spreiding en in andere karakteristieken van de patiënten waardoor ...

Epidemiologie van Clostridium difficile infecties in België: Rapport 2014

en oudere patiëntenpopulatie, toegenomen gebruik van antibiotica die de infectie uitlokken en de opkomst van virulente stammen. Dit rapport geeft een overzicht van verschillende bronnen die de ...

Bioveiligheidsaanbevelingen aangaande behandelings- en inactiveringsmethoden voor biologisch besmet afval

verwijdering kunnen leiden tot negatievegevolgen voor de volksgezondheid en het leefmilieu.Dit document geeft een overzicht van de inactivatie- en decontaminatiemethoden, alsookvalideringswijzen. Service:  ...

QR code

QR code for this page URL