Did you mean
top, heeft

Search results - 10 results

Procedure bij geval van apenpokken op school of in kinderopvang

Publication Type: Sci. report, recommendat°, guidance doc., directive, monograph Authors: Risk Assessment Group Source: p.3 (2022) Abstract: Dit document geeft richtlijnen over de indeling van en ...

Rapport CIVISANO-vragenlijst Duffel en Herselt

zeer moeilijk, moeilijk of eerder moeilijk financieel rond kunnen komen ALGEMENE GEZONDHEID EN MOBILITEIT: Bijna de helft van de deelnemers in de doelgroep geeft aan een redelijke tot zeer slechte ...

Praktijkrichtlijn voor het opzetten van een kwaliteitssysteem in de erkende laboratoria voor pathologische anatomie werkzaam binnen het kader van het Erkenningsbesluit

aan zwaardere validatie-opdrachten en strengere voorwaarden van de IVDR. Ondanks het feit de IVDR noch definitie van LDT geeft noch verder onderscheid maakt binnen LDT, werd in deze Prakrijkrichtlijn, ...

Surveillance van COVID-19 gerelateerde mortaliteit in België, epidemiologie en methodologie tijdens 1e en 2e golf (maart 2020- 14 februari 2021)

Coronavirus COVID-19 mortality Surveillance Abstract: Dit rapport geeft epidemiologische cijfers over de kenmerken van COVID-19-sterfgevallen tijdens de eerste golf (1 maart 2020 tot 21 juni 2020), de intergolf ...

Belgisch register van neuromusculaire aandoeningen (BNMDR) 2013 | Resultaten en trends sinds 2010

van de neuromusculaire ziekten via de referentiecentra in België geeft. De analysen wijzen op een vertekening in de geografische spreiding en in andere karakteristieken van de patiënten waardoor ...

Epidemiologie van Clostridium difficile infecties in België: Rapport 2014

en oudere patiëntenpopulatie, toegenomen gebruik van antibiotica die de infectie uitlokken en de opkomst van virulente stammen. Dit rapport geeft een overzicht van verschillende bronnen die de ...

Bioveiligheidsaanbevelingen aangaande behandelings- en inactiveringsmethoden voor biologisch besmet afval

verwijdering kunnen leiden tot negatievegevolgen voor de volksgezondheid en het leefmilieu.Dit document geeft een overzicht van de inactivatie- en decontaminatiemethoden, alsookvalideringswijzen. Service:  ...

Het Kankerplan: Stand van Zaken Maart 2011

begin van elk van de drie krachtlijnen de verschillende initiatieven op waaruit ze bestaan en geeft aan of ze uitgevoerd of in uitvoering zijn. De voorgestelde maatregelen worden in drie ...

Aanbevelingen over hoe burgers te betrekken bij de Europese ruimte voor gezondheidsgegevens

Action TEHDAS Abstract: Dit document geeft een samenvatting van de resultaten van Werkpakket 8 van de TEHDAS Joint Action. Dit werkpakket is gericht op burgers en heeft tot doel aanbevelingen te formuleren ...

QR code

QR code for this page URL