Search results - 7 results

Kwaliteitsindicatoren voor ziekenhuishygiëne in acute ziekenhuizen: Jaarrapport 2019- Data 2018

antibioticaprofylaxe in chirurgie (2017: 64%; 2018: 53%) In 2018 vond in tegenstelling tot in 2017 geen puntprevalentie (PPS) over zorginfecties en antibioticagebruik georganiseerd door het European Centre for Disease ...

Epidemiologische surveillance van invasieve meningokokkeninfecties- 2017

geconfirmeerde gevallen per 100.000 inwoners. Serogroep B blijft de meest voorkomende serogroep in 2017 (N=60; 62,5% van de gevallen) . Het aantal gevallen van serogroep C daalt verder (N=6 gevallen in 2017; 6,3% ...

Een uitbraak van tinea capitis in een lagere school in de provincie Antwerpen, een uitdaging voor preventive en behandeling

schimmel was Microsporum audouinii. Verder onderzoek toonde aan dat er in plaatselijke laboratoria iets misgelopen was met de typering van de schimmels. We raadden aan om behandelingsrichtlijnen op te ...

Initiatief voor kwaliteitsbevordering en epidemiologie bij multidisciplinaire diabetes voetklinieken (IKED-Voet)- Resultaten 2011

worden. De haalbaarheid van een meer uitgebreide gegevensverzameling gefocust op deze aandoening wordt onderzocht. De methodologie en de resultaten van dit unieke project moeten verder publiek gemaakt ...

Urineweginfecties in woonzorgcentra: literatuuronderzoek van de methode van staalafname bij ouderen vergeleken met de methode van staalafname in de praktijk

kleinschalig project van deze studie, die bovendien plaatsvond in een beperkt tijdskader, zou dit een aanzet kunnen zijn tot het verder bestuderen van goede methodes van staalafname, met als doel het opstellen ...

Incidentie van en risicofactoren voor urineweginfecties bij geïnstitutionaliseerde en niet-geïnstitutionaliseerde ouderen

het optreden van een UWI bij ouderen in WZC heeft kunnen aantonen is verder onderzoek geïndiceerd met oog op het optimaliseren van het diagnostisch proces en beleid. Alsook moet een uniforme definitie ...

Initiatief voor kwaliteitsbevordering en epidemiologie bij kinderen en adolescenten met diabetes (IKEKAD)- Resultaten 2017

diabetespatiënten verder te verbeteren. Health Topics:  Health and disease monitoring Surveillance de la santé et des maladies Ziekten en gezondheid in kaart brengen Service:  Étude des soins de santé ...

QR code

QR code for this page URL