Did you mean
concentra

Search results - 22 results

Surveillance van COVID-19 gerelateerde mortaliteit in België, epidemiologie en methodologie tijdens 1e en 2e golf (maart 2020- 14 februari 2021)

sterfgevallen uit drie surveillances (de ziekenhuissurveillance, de woonzorgcentra-surveillance en meldingen aan de regionale instanties van gezondheidsinspectie) via negen gegevensbronnen. Deze informatie ...

Zorginfecties en antimicrobieel gebruik in Belgische woonzorgcentra: resultaten van de HALT-3 puntprevalentiestudie (september-november 2016)

D/2017/2505/17 Keywords: 2016 antimicrobieel gebruik België HALT-3 puntprevalentiestudie Resultaten woonzorgcentra Zorginfecties Abstract: NA Health Topics:  Résistance aux antimicrobiens (AMR) Antimicrobiële ...

Nationale prevalentiestudie van dragerschap van resistente bacteriën bij bewoners van woonzorgcentra in België in 2015: eindrapport- juli 2016

2015 België bewoners dragerschap prevalentiestudie resistente bacteriën woonzorgcentra Abstract: NA Health Topics:  Résistance aux antimicrobiens (AMR) Antimicrobiële resistentie (AMR) Antimicrobial ...

Meten en weten van zorginfecties in woonzorgcentra

Publication Type: Scientific poster, presentation or proceeding Authors: Latour, Katrien; Jans, B Source: Vierde module CRA basisvorming 'Infecties en infectiepreventie in het woonzorgcentrum (WZC)', Domus Medica, Issue Domus Medica, Ghent, Belg ...

Zorggerelateerde infecties en antimicrobieel gebruik in woonzorgcentra (HALT studie)

Publication Type: Scientific poster, presentation or proceeding Authors: Latour, Katrien; Jans, B Source: Symposium: "Preventie van infecties in de zorg en voedselveiligheid op de werkvloer", Regionaal Platform Ziekenhuishygiëne van de Provincie ...

Registreren in het woonzorgcentrum: de resultaten

Publication Type: Non-peer reviewed scientific publication Authors: Jans,B.; Katrien Latour Source: (2014) Keywords: de infections long-term care woonzorgcentra woonzorgcentrum Service:  Infections ...

Etudes de prévalence du portage de MRSA, de BLSE... et la menace des CPE en maisons de repos et de soins en Belgique: volet épidémiologique

Publication Type: Scientific poster, presentation or proceeding Authors: Jans, B. Source: Regionaal huisartsensymposium: multiresistente bacteriën in de huisartsenpraktijk en woonzorgcentra, NA, ...

Urineweginfecties in woonzorgcentra: literatuuronderzoek van de methode van staalafname bij ouderen vergeleken met de methode van staalafname in de praktijk

Publication Type: Dissertation Authors: Verhoeyen, E Source: KU Leuven, Leuven, Belgium, p.52 (2013) Keywords: staalafname urineweginfecties woonzorgcentra Abstract: Context:  Urineweginfecties ...

Incidentie van en risicofactoren voor urineweginfecties bij geïnstitutionaliseerde en niet-geïnstitutionaliseerde ouderen

uitgevoerde literatuurstudie toonde aan dat verschillende risicofactoren, inclusief comorbiede aandoeningen, in verband worden gebracht met de hoge incidentie/prevalentie van UWI in Woonzorgcentra (WZC), maar ...

QR code

QR code for this page URL