Did you mean
ziekenhuis

Search results - 12 results

Kwaliteitsindicatoren voor ziekenhuishygiëne in acute ziekenhuizen: Jaarrapport 2019- Data 2018

Number: D/2019/2505/440/44 URL: http://www.nsih.be/download/IQ/QI_Report_2019_NL_DEF.pdf Keywords: acute ziekenhuizen Kwaliteitsindicatoren ziekenhuishygiëne Abstract: 1. Achtergrondinformatie De ...

Kwaliteitsindicatoren voor ziekenhuishygiëne in acute ziekenhuizen: Jaarrapport- Data 2017

Number: D/2019/2505/2466-6750/19 URL: http://www.nsih.be/download/IQ/QI_Report_2018_NL_DEF.pdf Keywords: acute ziekenhuizen Kwaliteitsindicatoren ziekenhuishygiëne Abstract: 1. Achtergrondinformatie De ...

Kwaliteitsindicatoren voor ziekenhuishygiëne in acute ziekenhuizen: Jaarrapport- Data 2016

en het definiëren van deze reeks kwaliteitsindicatoren is een initiatief van het federaal platform voor ziekenhuishygiëne (ZHH), onderdeel van de Belgian Antibiotic Policy Coordination Committee ...

Kwaliteitsindicatoren voor ziekenhuishygiëne in acute ziekenhuizen: jaarrapport- data 2015

2015 acute ziekenhuizen Kwaliteitsindicatoren ziekenhuishygiëne Abstract: Context en inleiding Het Koninklijk Besluit van 27/0½015 (1) met betrekking tot de surveillance van ziekenhuishygiëne beschrijft ...

Kwaliteitsindicatoren voor ziekenhuishygiëne in acute ziekenhuizen: jaarrapport- data 2013

Keywords: 2013 acute ziekenhuizen Kwaliteitsindicatoren ziekenhuishygiëne Abstract: Context en inleiding Het Koninklijk Besluit van 19 juni 2007 betreffende het toezicht op ziekenhuishygiëne bepaalt dat ...

Zorggerelateerde infecties en antimicrobieel gebruik in woonzorgcentra (HALT studie)

werkvloer", Regionaal Platform Ziekenhuishygiëne van de Provincie Antwerpen, Issue Regionaal Platform Ziekenhuishygiëne van de Provincie Antwerpen, Antwerp, Belgium (2014) Keywords: antimicrobial use ...

Zorggerelateerde infecties en antimicrobieel gebruik in Europese chronische zorginstellingen: het HALT-2 project

Publication Type: Scientific poster, presentation or proceeding Authors: Katrien Latour; Jans, B Source: 23ste dag ziekenhuishygiëne: "Transmurale infectiepreventie, als samenwerking grenzen ...

CPE in België: verleden, heden en toekomst

Publication Type: Scientific poster, presentation or proceeding Authors: Jans,B.; Y. Glupczynski; Boudewijn Catry Source: Ziekenhuishygiëne Sint Nikolaasziekenhuis, NA, Issue Dienst ...

Epidemiologie van carbapenemase producerende enterobacteriaceae (CPE) in België: van 1 januari 2012 tot 30 april 2013

Publication Type: Scientific poster, presentation or proceeding Authors: Jans,B.; Y. Glupczynski Source: LOK- groep Klinische biologen van het Waasland en van Antwerpen, Issue Ziekenhuishygiëne ...

Infectiepreventie in woonzorgcentra

Publication Type: Scientific poster, presentation or proceeding Authors: Jans,B. Source: NVKVV vorming voor referentieverpleegkundigen in de ziekenhuishygiëne, NA, Issue Nationaal Verbond van ...

QR code

QR code for this page URL