Het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid, Belgisch brandpunt voor Bioveiligheid 1990-2010 : 20 jaar risicobeoordeling van GGO's en pathogenen2777

Last updated on 22-8-2019 by Anonymous (non vérifié)

Public Access

Published

Scientific book or chapter

Néerlandais

SCIENSANO

Résumé:

Bioveiligheid is de beoordeling van de potentiële risico's voor de menselijke gezondheid en voor het leefmilieu bij het gebruik van genetisch gemodificeerde organismen (GGO's) of pathogenen. De eerste Europese richtlijnen inzake bioveiligheid werden aangenomen in april 1990. Sindsdien is bioveiligheid op Belgisch, Europees en internationaal vlak sterk geëvolueerd.

Associated health topics:

QR code

QR code for this page URL