Initiatief voor Kwaliteitsbevordering en Epidemiologie bij Kinderen en Adolescenten met Diabetes - Resultaten 2015

Last updated on 23-8-2019 by Anonymous (non vérifié)

Public Access

Published

Sci. report, recommendat°, guidance doc., directive, monograph

Néerlandais

Mots-clés

Résumé:

In dit rapport worden de resultaten beschreven van de vijfde audit bij de erkende pediatrische diabetescentra (hierna de PDC’s genoemd). In de audit werden gegevens verzameld van 2880 patiënten met type 1-diabetes, jonger dan 19 jaar, die in 14 PDC’s werden behandeld. De gegevens hebben betrekking op de zorg in 2015. In dit rapport wordt gefocust op trends in de zorgkwaliteit en kenmerken van de studiepopulatie in de periode 2008-2015. De voornaamste bevindingen waren: •• Een aantal aspecten van de zorgkwaliteit, zoals gemeten met een brede set van proces- en uitkomstindicatoren, verbete…

Associated health topics:

QR code

QR code for this page URL