Initiatief voor kwaliteitsbevordering en epidemiologie bij kinderen en adolescenten met diabetes (IKEKAD)- Resultaten 2017

Last updated on 27-2-2020 by Suchsia Chao

Public Access

Published

Sci. report, recommendat°, guidance doc., directive, monograph

Néerlandais

SCIENSANO

Résumé:

Sommige aspecten van de zorgkwaliteit, gemeten door een brede set van proces- en uitkomstindicatoren, verbeterden in de periode 2008-2017: er was een toename van de BMI-bepaling en een toename van het percentage patiënten dat het HbA1c-therapiedoel van 7,0%, 7,5% en 9,0% haalt. De cijfers voor HbA1c-bepaling (één of drie keer), bloeddrukmeting en screening op coeliakie en schildklierauto-immuniteit waren over alle audits heen constant hoog (> 80%). De verbetering van het HbA1c werd waargenomen in 13 van de 15 PDC’s en was grotendeels onafhankelijk van de kenmerken van de patiënt (gesl…

Associated health topics:

QR code

QR code for this page URL