Kwaliteitsindicatoren voor ziekenhuishygiëne in acute ziekenhuizen: jaarrapport - data 2013

Last updated on 23-8-2019 by Anonymous (non vérifié)

Public Access

Published

Sci. report, recommendat°, guidance doc., directive, monograph

Néerlandais

Résumé:

Context en inleiding Het Koninklijk Besluit van 19 juni 2007 betreffende het toezicht op ziekenhuishygiëne bepaalt dat ziekenhuizen verplicht zijn om de kwaliteitsindicatoren met betrekking tot het ziekenhuishygiënebeleid in de instelling te verzamelen. De precieze doelstellingen en de indicatoren zijn in 2011 uitgewerkt door een werkgroep, gecoördineerd door het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV-ISP), waarbij de actoren op het terrein -via platformen voor ziekenhuishygiëne- en de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid (Belgian Antibiotic Policy Coordina…

Associated health topics:

QR code

QR code for this page URL