MIRA (2005) Milieu- en natuurrapport Vlaanderen, Achtergronddocument 2005, Gebruik van genetisch gemodificeerde organismen

Last updated on 3-1-2022 by Adinda De Schrijver

Public Access

Published

Sci. report, recommendat°, guidance doc., directive, monograph

Néerlandais

Mots-clés

Résumé:

Dit is het achtergronddocument voor het hoofdstuk Gebruik van genetisch gemodificeerdeorganismen in de MIRA-T rapportering. Het achtergronddocument bundelt de kennis eninformatie aangedragen in de MIRA-T-rapporten vanaf 1998. Dit document wordt elk jaar bijgewerkt en is raadpleegbaar op de websites www.milieurapport.be/AG enwww.vmm.be/mira.

Associated health topics:

QR code

QR code for this page URL