Zesde WHO-gecoördineerd onderzoek naar persistente organische polluenten (POP's) in moedermelk: Belgische resultaten 2014

Last updated on 23-8-2019 by Anonymous (non vérifié)

Sci. report, recommendat°, guidance doc., directive, monograph

Néerlandais

SCIENSANO

Résumé:

In 2014 werd gestart met de vijfde WHO-gecoördineerde studie over de aanwezigheid van POPs in moedermelk begonnen. De verzamelde stalen werden in het huidig kader naar WIVISP overgebracht. Binnen gegeven tijdskader van zes maanden werden 206 melkstalen geanalyseerd. Deze werden na een initiële voorbereiding in het WIV-ISP (coördinator van de studie) en aanmaak van de mengstalen per provincie (en een geweest) verder geanalyseerd in het WIV-ISP, UA en EUROFINS. De mengstalen waren gemaakt door een bepaalde hoeveelheid van elk individuel staal in elk provincie samen te voegen.So…

Associated health topics:

QR code

QR code for this page URL