Zorgkwaliteit bij type 2 diabetici behandeld in de eerste lijn: resultaten uit de GUIDANCE-studie

Last updated on 23-8-2019 by Anonymous (non vérifié)

Public Access

Published

Non-peer reviewed scientific publication

Néerlandais

SCIENSANO

Mots-clés

Résumé:

Wetenschappelijke richtlijnen en aanbevelingen ondersteunen gezond-heidswerkers bij het verlenen van kwaliteitsvolle zorg aan patiënten met type 2 diabetes (T2D). Een aantal factoren belemmert echter de imple-mentatie : 1. Op internationaal vlak zijn er verschillen tussen de kwaliteit en de in-houd van richtlijnen, wat hun geloofwaardigheid en doeltreffendheid ondermijnt; 2. Verbeteringen op vlak van zorgprocessen reflecteren zich niet noodza-kelijk in zorguitkomsten; 3. Het “one-size-fits-all” karakter van veel richtlijnen strookt niet met de groeiende aandacht voor gepersonaliseerde zorg …

Associated health topics:

QR code

QR code for this page URL