Résultats de la recherche - 3 results

Epidemiologie en behandeling van acute Charcot voet: prospectieve follow-up studie van 62 patiënten uit de IKED-Voet studie

Publication Type: Dissertation Authors: Jens Vermeersch; Giovanni A. Matricali; Kris Doggen Source: KU Leuven, Leuven, p.66 (2016) Abstract: Aim: This study aims to analyze the actual circumstances ...

De psychische gezondheid van de Belgische algemene bevolking in het begin van de 21ste eeuw. Stand van zaken en reflecties voor de toekomst

Publication Type: Scientific book or chapter Authors: Bonnewyn,A.; Stefaan Demarest; Herman Van Oyen Source: Kan gestelijke gezondheid worden gemeten?, ACCO, Number 457, Leuven (2012) ISBN: ...

De ESEMED/WMH studie: samenstelling van de steekproef, dataverzameling en gebruikte statistische methoden

Publication Type: Scientific book or chapter Authors: Stefaan Demarest; Herman Van Oyen Source: Kan geestelijke gezondheid worden gemeten?, ACCO, Number 46, Leuven, p.464 (2012) ISBN: ...

QR code

QR code for this page URL