Résultats de la recherche - 94 results

Het gebruik en het aanbod van drugs tijdens de COVID-19 pandemie en de percepties gelinkt aan de COVID-19 omstandigheden

Publication Type: Sci. report, recommendat°, guidance doc., directive, monograph Authors: E Plettinckx; L Van Baelen; Jérôme Antoine; L. Gremeaux Source: Sciensano, Brussels, p.34 (2020) Accession Number: D/2020/14.440/89 URL: https://drugs.wiv-isp.be/doc ...

De TDI-registratie in België, Jaarlijks rapport, Registratiejaar 2019.

onderverdeeld in hoofdstukken volgens de voornaamste substanties waarvan patiënten aangeven dat deze aan de basis liggen voor de effectieve behandeling. Het rapport bevat tabellen met een structuur die relatief ...

Initiatief voor Kwaliteitsbevordering en Epidemiologie bij Multidisciplinaire Diabetes Voetklinieken (IKED-Voet)- Resultaten van de 6de gegevensverzameling (auditjaren 2018-2019)

van co-morbiditeiten. Minder dan een op tien patiënten had aan het einde van de opvolgingsperiode op geen van beide voeten nog actieve ulcera. Dit benadrukt het chronische karakter van de diabetische voetproblematiek en ...

Voedselvergiftigingen in België- jaaroverzicht 2019

van de uitbraken de plaats van blootstelling aan een besmet voedingsmiddel. Health Topics:  Food-borne illness Voedseltoxi-infecties (toxi-)infection alimentaire (TIA) Service:  Pathogènes alimentaires ...

Voedselvergiftigingen in Belgie en Vlaanderen- Jaaroverzicht 2019

van de uitbraken de plaats van blootstelling aan een besmet voedingsmiddel. Health Topics:  Food-borne illness Voedseltoxi-infecties (toxi-)infection alimentaire (TIA) Service:  Pathogènes alimentaires ...

Milieumonitoring van poliovirussen in België- Haalbaarheidsstudie

wordt voorgesteld als één van de mogelijke oplossingen ter verbetering van de kwaliteit van Poliosurveillance in België. In deze context, werd aan Sciensano door het kabinet van de minister van ...

Kwaliteitsindicatoren voor ziekenhuishygiëne in acute ziekenhuizen: Jaarrapport 2019- Data 2018

Het Koninklijk Besluit (KB) van 27 januari 2015 verplicht Belgische ziekenhuizen om aan deze gegevensverzameling deel te nemen en om aan de hand van deze kwaliteitsindicatoren de kwaliteit van hun ...

De zorgtrajecten diabetes mellitus type 2 en chronische nierinsufficiëntie en kwaliteit van zorg (EVACQ)

Sciensano (september 2017 — februari 2019) [1]. In deze tweede evaluatie werd de kwaliteit van de zorg geëvalueerd aan de hand van de parameters opgenomen in het ZT-contract. Voor het ZT DM2 was dit het ...

Voedselvergiftigingen in Belgie- Jaaroverzicht 2018

het laboratorium. Restaurants waren in 55.2% van de uitbraken de plaats van blootstelling aan een besmet voedingsmiddel. Health Topics:  Food-borne illness Voedseltoxi-infecties (toxi-)infection alimentaire (TIA) ...

Voedselvergiftigingen in België en in Vlaanderen 2018

het laboratorium. Restaurants waren in 55.2% van de uitbraken de plaats van blootstelling aan een besmet voedingsmiddel. Health Topics:  Food-borne illness Voedseltoxi-infecties (toxi-)infection alimentaire (TIA) ...

QR code

QR code for this page URL