Résultats de la recherche - 10 results

Geïmporteerde carbapenemase-producerende Enterobacteriaceae: de Belgische context

i n f o, Volume XIX, Issue Nummer 2 (2014) Keywords: 2012 AAN België Belgische carbapenemase Context CPE de EN Enterobacteriaceae Hand IS land MEN risico Surveillance Type Abstract: Aan de hand van de ...

Deelname aan cervixkankerscreening in België- Participation au dépistage du cancer du col en Belgique

Publication Type: Peer reviewed scientific article Authors: M. Arbyn; Cindy Simoens; Fabri, Valérie Source: Oncohémato, Issue 8 (2014) Health Topics:  Health and disease monitoring Surveillance de la santé et des maladies Ziekten en gezondheid in kaart br ...

Een cluster van invasieve meningokokkeninfectie 34045

Publication Type: Peer reviewed scientific article Authors: A. Forier; Sophie Bertrand; Naranjo,M. Source: Infectieziektebulletin, Volume 3 (2014) Keywords: AAN België chemoprophylaxis. Cluster ...

Een uitbraak van tinea capitis in een lagere school in de provincie Antwerpen, een uitdaging voor preventive en behandeling

behandeling vereist. In mei 2013 meldde een arts van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding verschillende gevallen van tinea capitis bij scholieren van een lagere school aan de dienst Infectieziektebestrijding ...

Nationaal onderzoeksnetwerk in de eerstelijnsgezondheidszorg. Een evaluatie van de privacybescherming.

Issue 1, Number 45, p.43- 45 (2013) Keywords: * AAN België de EN MODEL Abstract: De laatste tien jaar zijn in België meerdere specifieke onderzoeksnetwerken, permanent of tijdelijk, gelanceerd. In dit ...

Epidemiologie van windpokken en zona vastgesteld door huisartsen: 2006-2010

AAN de EN IS zona Abstract: In het kader van nieuwe ontwikkelingen op het vlak van vaccinatie werd de epidemiologie van windpokken (varicella) en zona (herpes zoster) onderzocht. Via de ...

Eliminatie van Mazelen en Rubella in 2010: halen we de doelstelling?36571

p.4- 9 (2011) Keywords: 2009 2010 AAN België de EN Infectieziekten IS Mazelen Rubella Surveillance Abstract: Mazelen is één van de meest besmettelijke infectieziekten waarbij tot in 30% van de gevallen ...

Het belang van Norovirus detectie bij collectieve gastro-enteritis uitbraken: van diagnose tot desinfectie van de besmettingshaard

Number 19, p.14- 19 (2011) Keywords: 2010 AAN Brussels de desinfection EN Gastroenteritis IS Norovirus Abstract: Tijdens de maanden juli en augustus van 2010 kregen een aantal jeugdbewegingen in Vlaanderen ...

Knelpunten in aquacultuur: enkele risicovolle aspecten van de vroege levensstadia van de vis.

kunnen als maatstaf gebruikt worden om uithongering te monitoren en te voorkomen. Aan de hand van deze gegevens kan een optimaal voedingsregime met rotiferen (radardiertjes), Artemia  (pekelkreeftjes) en ...

Het Kankerplan: Stand van Zaken Januari 2014

een topprioriteit voor de volksgezondheid in ons land. Het was aanvankelijk bedoeld voor de periode 2008-2010 maar werd verlengd en bestaat uit een dertigtal acties gewijd aan de strijd tegen kanker, de ...

QR code

QR code for this page URL