Résultats de la recherche - 16 results

Ontwikkeling van een HILIC-PDA methode voor de detectie van illegale polypeptiden

polypeptiden kan detecteren. De meest gebruikte vorm van chromatografie bij de analyse van illegale polypeptiden is Reversed-Phase High Performance Liquid Chromatography (RP- HPLC) gekoppeld aan ...

Geïmporteerde carbapenemase-producerende Enterobacteriaceae: de Belgische context

i n f o, Volume XIX, Issue Nummer 2 (2014) Keywords: 2012 AAN België Belgische carbapenemase Context CPE de EN Enterobacteriaceae Hand IS land MEN risico Surveillance Type Abstract: Aan de hand van de ...

Een cluster van invasieve meningokokkeninfectie 34045

Publication Type: Peer reviewed scientific article Authors: A. Forier; Sophie Bertrand; Naranjo,M. Source: Infectieziektebulletin, Volume 3 (2014) Keywords: AAN België chemoprophylaxis. Cluster ...

Een uitbraak van tinea capitis in een lagere school in de provincie Antwerpen, een uitdaging voor preventive en behandeling

behandeling vereist. In mei 2013 meldde een arts van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding verschillende gevallen van tinea capitis bij scholieren van een lagere school aan de dienst Infectieziektebestrijding ...

Analyse van factoren die huisartsen ervan weerhouden om bij ouderen met urineweginfecties, verblijvend in woonzorgcentra, hun voorschrijfgedrag aan te passen aan de bestaande guidelines

Abstract: ONDANKS HET FEIT DAT DE EERSTELIJNSZORG MEER EN MEER BELANG HECHT AAN WETENSCHAPPELIJK ONDERBOUWDE ZORGVERLENING, STELLEN WE VAST DAT DE HUIDIGE RICHTLIJNEN OMTRENT BEHANDELING EN DIAGNOSTIEK VAAK ...

Urineweginfecties in woonzorgcentra: literatuuronderzoek van de methode van staalafname bij ouderen vergeleken met de methode van staalafname in de praktijk

vormen de meest voorkomende infecties in woonzorgcentra (WZC). Gedurende hun verblijf in een WZC maakt 50% van de vrouwelijke en 40% van de mannelijke residenten een UWI door. Deze cijfers tonen aan dat ...

Incidentie van en risicofactoren voor urineweginfecties bij geïnstitutionaliseerde en niet-geïnstitutionaliseerde ouderen

(UWI) bij ouderen vormen een frequent probleem en vertegenwoordigen een hoog percentage van infecties waarvoor antibiotica voorgeschreven worden. Gebrek aan goed onderbouwde diagnostische en ...

Nationaal onderzoeksnetwerk in de eerstelijnsgezondheidszorg. Een evaluatie van de privacybescherming.

Issue 1, Number 45, p.43- 45 (2013) Keywords: * AAN België de EN MODEL Abstract: De laatste tien jaar zijn in België meerdere specifieke onderzoeksnetwerken, permanent of tijdelijk, gelanceerd. In dit ...

Evaluatie van de Bioequivalentie van counterfeit geneesmiddelen aan de hand van dissolutieprofielen

Publication Type: Dissertation Authors: Andriessens,S.; Eric Deconinck Source: VUB, Brussels, p.57 (2013) Keywords: AAN bioequivalentie Counterfeit Counterfeit Drugs de dissolutie geneesmiddelen ...

QR code

QR code for this page URL