Résultats de la recherche - 5 results

Tuberculose et antibiorésistance: l’ISP contribue au développement d’un nouveau prototype de médicament

-isp.be/fr/coin-presse/tuberculose-et-antibioresistance-lisp-contribue-au-developpement-dun-nouveau-prototype Keywords: antibiorésistance médicament tuberculose Health Topics:  Tuberculosis Antimicrobial ...

Tuberculose en antibioticaresistentie: het WIV draagt bij tot de ontwikkeling van een nieuw prototype van een geneesmiddel

Antimicrobial resistance (AMR) Tuberculose Tuberculose Résistance aux antimicrobiens (AMR) Antimicrobiële resistentie (AMR) Service:  Maladies bactériennes Bacteriële ziekten Bacterial diseases Manuscript ...

Analyse van factoren die huisartsen ervan weerhouden om bij ouderen met urineweginfecties, verblijvend in woonzorgcentra, hun voorschrijfgedrag aan te passen aan de bestaande guidelines

Antimicrobial resistance (AMR) Résistance aux antimicrobiens (AMR) Antimicrobiële resistentie (AMR) Service:  Infections liées aux soins et antibiorésistance Zorginfecties en antibioticaresistentie ...

Urineweginfecties in woonzorgcentra: literatuuronderzoek van de methode van staalafname bij ouderen vergeleken met de methode van staalafname in de praktijk

van eenduidige richtlijnen voor staalafname in WZC.  Health Topics:  Résistance aux antimicrobiens (AMR) Antimicrobiële resistentie (AMR) Antimicrobial resistance (AMR) Service:  Infections liées aux ...

Incidentie van en risicofactoren voor urineweginfecties bij geïnstitutionaliseerde en niet-geïnstitutionaliseerde ouderen

Antimicrobial resistance (AMR) Service:  Infections liées aux soins et antibiorésistance Zorginfecties en antibioticaresistentie Healthcare-associated infections and antimicrobial resistance Manuscript versions:  ...

QR code

QR code for this page URL