Vouliez-vous dire
disease

Résultats de la recherche - 5 results

Oral fluid as a detection tool for viral infections- application in public health?

Measles Rubella Hepatitis A, B, C, D and E Mazelen Rougeole Rubella Rubéole Hépatites A, B, C, D et E Hepatitis A, B, C, D en E Service:  Maladies virales Virale ziekten Viral diseases Manuscript versions:  ...

Analyse van factoren die huisartsen ervan weerhouden om bij ouderen met urineweginfecties, verblijvend in woonzorgcentra, hun voorschrijfgedrag aan te passen aan de bestaande guidelines

Publication Type: Dissertation Authors: Meus, K Source: KU Leuven, Leuven, Belgium, p.20 (2013) Keywords: antibioticumresistentie Guidelines urineweginfecties voorschrijfgedrag woonzorgcentra Abstract: ONDANKS HET FEIT DAT DE EERSTELIJNSZORG MEER EN MEER ...

Urineweginfecties in woonzorgcentra: literatuuronderzoek van de methode van staalafname bij ouderen vergeleken met de methode van staalafname in de praktijk

Publication Type: Dissertation Authors: Verhoeyen, E Source: KU Leuven, Leuven, Belgium, p.52 (2013) Keywords: staalafname urineweginfecties woonzorgcentra Abstract: Context:  Urineweginfecties vormen de meest voorkomende infecties in woonzorgcentra (WZC) ...

Incidentie van en risicofactoren voor urineweginfecties bij geïnstitutionaliseerde en niet-geïnstitutionaliseerde ouderen

Publication Type: Dissertation Authors: Vanderauwera, S Source: KU Leuven, Leuven, Belgium, p.22 (2013) Keywords: incidentie risicofactoren urineweginfecties Abstract: Context: Urineweginfecties (UWI) bij ouderen vormen een frequent probleem en vertegenwo ...

Le virus rabique: un nouveau regard sur les mécanismes impliqués dans la pathogenèse et la réponse à l'infection

Publication Type: Dissertation Authors: Naze,F. Source: ULB, Gosselies, p.200 (2013) Keywords: caspases ET LE Macrophages pathogenicity Rabies VIRUS Service:  Virale ziekten Viral diseases Maladies ...

QR code

QR code for this page URL