Résultats de la recherche - 57 results

Epidemiologische surveillance van hepatitis B- 2018

leeftijdsgroep. Onder de geregistreerde nieuwe HBV-infecties, is er een daling waargenomen van het aandeel gevallen jonger dan 25 jaar (de leeftijdsgroep die profiteerde van gratis vaccinatie, die in 1999 is gestart voor ...

Kwaliteitsindicatoren voor ziekenhuishygiëne in acute ziekenhuizen: Jaarrapport 2019- Data 2018

ter preventie van zorginfecties teneinde de zorgkwaliteit in ziekenhuizen te verbeteren. Om dit algemeen doel te bereiken, zijn er drie specifieke doelstellingen opgesteld: (1) een evaluatie van het ZHH ...

Epidemiologische surveillance van invasieve pneumokokkeninfecties (IPD)- 2018

Brussels (2019) Keywords: Pneumococcal Infections Pneumococcal Vaccines Streptococcus pneumoniae Abstract: Sinds de introductie van vaccinatie in 2007 was er een daling van de IPD-incidentie bij kinderen ...

Tussentijdse analyse mazelen in België 1/1-30/09/2019

dan 3x hoger dan het totaal voor 2018 (117 gevallen). Gelukkig was er een duidelijke daling in het aantal nieuwe gevallen sinds de start van de zomervakantie. Health Topics:  Measles Mazelen Rougeole ...

De zorgtrajecten diabetes mellitus type 2 en chronische nierinsufficiëntie en kwaliteit van zorg (EVACQ)

het EMD (HbA1c, LDL-cholesterol, bloeddruk en BMI) laten zien dat er een significante toename is van het percentage patiënten met deze parameters in het EMD over de jaren heen na inclusie in het ZT. De ...

Kwaliteitsindicatoren voor ziekenhuishygiëne in acute ziekenhuizen: Jaarrapport- Data 2017

teneinde de zorgkwaliteit in ziekenhuizen te verbeteren. Om dit algemeen doel te bereiken, zijn er drie specifieke doelstellingen opgesteld: (1) een evaluatie van het ZHH beleid op nationaal niveau; (2) het ...

Surveillance van de mortaliteit in België, Vlaanderen, Wallonië en Brussel tijdens de zomer van 2018

(2020) Keywords: Be-MOMO mortaliteit zomer Abstract: Gedurende de hele zomerperiode van 2018 en voor alle leeftijden samen was er geen oversterfte in België, noch in Vlaanderen op basis van de laatste ...

Epidemiologische surveillance van mazelen. Morbillivirus- 2018.

gevoelig hoger dan voor de periode 2013-2016 toen er gemiddeld 60 gevallen per jaar werden geregistreerd (43-78). Van de 117 infecties werden er 18 geïmporteerd. Tachtig gevallen (68%) waren niet ...

Surveillance van de mortaliteit in België, Vlaanderen, Wallonië en Brussel in de winter van 2017-2018

van PM 10 en PM 2,5 in de lucht). Ondanks de aanwezigheid van die risicofactoren was de oversterfte gematigd in België met 70.215 vastgestelde sterfgevallen, terwijl er 67.122 sterfgevallen waren ...

Epidemiologie van aids en hiv-infectie in België. Toestand op 31 december 2017.

stabiel; daarna werd een daling waargenomen. Opsporing van hiv en laattijdige diagnoses In 2017 was er een lichte daling met 2% van het aantal opsporingstests voor hiv. Er werden 63 hiv-tests per 1000 ...

QR code

QR code for this page URL