Résultats de la recherche - 2428 results

Mental Distress and Its Contributing Factors Among Young People During the First Wave of COVID-19: A Belgian Survey Study

but little is known about the mechanisms. This study examined mental distress and its contributing factors among young Belgian people. Methods: An online survey was widely distributed in Belgium during ...

Phylogeography of Human and Animal Coxiella burnetii Strains: Genetic Fingerprinting of Q Fever in Belgium

David; Devriendt, Bert; Cox, Eric; Marcella Mori Source: Frontiers in Cellular and Infection Microbiology, Volume 10 (2021) Abstract: Q fever is a zoonotic disease caused by the bacteria Coxiella ...

Phylogeography of Human and Animal Coxiella burnetii Strains: Genetic Fingerprinting of Q Fever in Belgium

David; Devriendt, Bert; Cox, Eric; Marcella Mori Source: Frontiers in Cellular and Infection Microbiology, Volume 10 (2021) Abstract: Q fever is a zoonotic disease caused by the bacteria Coxiella ...

Measuring mental health burden in humanitarian settings: a critical review of assessment tools

attention to disasters’ impacts on mental health is growing, mental health effects are not well understood due to inconsistencies in measurement. Objective: The purpose of this study is to review mental ...

Epidemiologische surveillance van shigatoxineproducerende Escherichia coli (STEC), 2019-2020

het NRC in 2011 is het jaarlijks aantal gevallen van STEC in België stabiel gebleven. Het schommelt rond de 0,9/100 000 inwoners. In geen enkel gewest is er een stabiele tendens vastgesteld. In 2019 en ...

Epidemiologische surveillance van invasieve meningokokkeninfecties- 2020

gevallen per 100.000 inwoners en dus veel minder dan de voorgaande jaren. Deze daling is ongetwijfeld het gevolg van de COVID-19-pandemie, die leidde tot inperkingsmaatregelen en minder nauwe contacten. In ...

A molecular assay for rapidly distinguishing the AviPro SALMONELLA VAC T vaccine strain from wild-type field isolates

wild-type Salmonella ser. Typhimurium isolates is essential for the monitoring of veterinary isolates and targeted control actions. The distinction between the two strain types is routinely made by phenotypic antimicrobial ...

Safety assessment of titanium dioxide (E171) as a food additive.

studies with TiO NP s < 30 nm were of limited relevance to the safety assessment of E 171. The Panel concluded that although gastrointestinal absorption of TiO particles is low, they may accumulate in ...

Samenvattend Rapport COVID-19 Vaccinatie Bereidheid bij Huisartsen

van hun brede betrokkenheid bij de vaccinatiecampagne, is het belangrijk de kennis en attitude van de artsen ten opzichte van vaccinatie te onderzoeken. Enkel indien zij voldoende geïnformeerd zijn en ...

QR code

QR code for this page URL