Résultats de la recherche - 36 results

Voedselvergiftigingen in België- jaaroverzicht 2020

p.41 (2021) Accession Number: D/2021/14.440/70 Keywords: Campylobacter foodborne outbreak Norovirus Salmonella voedselvergiftiging; voedseltoxi-infectie Health Topics:  Food-borne illness ...

Toxi-infections alimentaires en Belgique- Rapport annuel 2020

p.41 (2021) Accession Number: D/2021/14.440/71 Keywords: Campylobacter foodborne outbreak Norovirus Salmonella toxi-infection alimentaire Health Topics:  Food-borne illness Voedseltoxi-infecties ...

Voedselvergiftigingen in België- jaaroverzicht 2019

gerapporteerde agens als oorzaak van een uitbraak in 2019 en veroorzaakte minstens 216 zieken. Norovirus was het tweede meest geïdentificeerde agens als oorzaak van voedselinfecties en veroorzaakte daarbij ...

Toxi-infections alimentaires en Belgique- Rapport annuel 2019

216 personnes malades. Norovirus était deuxième agent le plus souvent identifié comme étant la cause d’infections alimentaires et a rendu au moins 41 personnes malades. Clostridium perfringens, Listeria ...

Voedselvergiftigingen in Belgie en Vlaanderen- Jaaroverzicht 2019

gerapporteerde agens als oorzaak van een uitbraak in 2019 en veroorzaakte minstens 216 zieken. Norovirus was het tweede meest geïdentificeerde agens als oorzaak van voedselinfecties en veroorzaakte daarbij ...

Surveillance environnementale des Poliovirus en Belgique- Etude de faisabilité

pourra être intensifié en cas d’incident relatif au PV (p.ex déversement accidentel dans l’environnement), ou étendu à la surveillance d’autres pathogènes (p. ex. norovirus, rotavirus…), et ce, selon les ...

Milieumonitoring van poliovirussen in België- Haalbaarheidsstudie

(Norovirus, rotavirus….), en dit afhangelijk van de prioriteiten van de volksgezondheid. Het design dat we voorstellen voor het systeem bied ook een voldoende sensibiliteit aan. We hebben meerdere gebieden ...

Voedselvergiftigingen in Belgie- Jaaroverzicht 2018

een uitbraak in 2018. Norovirus en Salmonella waren het tweede meest geïdentificeerde agens als oorzaak van voedselinfecties. Salmonella was verantwoordelijk voor een uitbraak in verschillende scholen ...

Voedselvergiftigingen in België en in Vlaanderen 2018

oorzaak van een uitbraak in 2018. Norovirus en Salmonella waren het tweede meest geïdentificeerde agens als oorzaak van voedselinfecties. Salmonella was verantwoordelijk voor een uitbraak in verschillende ...

Toxi-infections alimentaires en Belgique- Rapport annuel 2018

d’un foyer de toxi-infection alimentaire en 2018. Norovirus et Salmonella ont été les deuxièmes agents les plus souvent identifiés comme cause d’infections alimentaires. Salmonella a provoqué un foyer ...

QR code

QR code for this page URL