Résultats de la recherche - 2 results

Gezonde gegevens, een online burgerconsultatie over het hergebruik van gezondheidsgegevens – tussentijds rapport

te ontwikkelen met betrekking tot het hergebruik van hun gegevens en hun rol in dit beheer. Het online raadplegingsplatform Gezonde gegevens had het doel burgers te informeren over het hergebruik van ...

Epidemiologie van Clostridium difficile infecties in België: Rapport 2017

onderzoek nodig naar de rol van gekoloniseerde personen die niet ziek zijn en naar de rol van het leefmilieu in de epidemiologie van CDI. Met de huidige kennis van zaken, kunnen we ervan uitgaan dat de beste ...

QR code

QR code for this page URL