Vouliez-vous dire
staan, dorien

Résultats de la recherche - 1 result

Tick-Borne Encephalitis Virus Antibodies in Roe Deer, the Netherlands.

Publication Type: Peer reviewed scientific article Authors: Rijks, Jolianne M; Margriet GE Montizaan; Bakker, Nine; de Vries, Ankje; Steven Van Gucht; Swaan, Corien; Jan van den Broek; Gröne, ...

QR code

QR code for this page URL