Résultats de la recherche - 9 results

Prevalence of anti-SARS-CoV-2 antibodies in the general population in Belgium: First results of the SalivaHIS study

antibodies than people with a blood type A, B or AB. Differences in immune response against the SARS-CoV-2 virus in function of the blood type have been described before, but need further investigation. Health ...

SARS-CoV-2 chez les enfants et les adolescents de 0 à 17 ans en Belgique, pendant l'année scolaire 2020-2021.

* Source: p.24 (2021) Abstract: L’année scolaire 2020-2021 a été marquée par la COVID-19 pour les écoles et élèves. Les mesures prises pour limiter la propagation du virus SARS-CoV-2 ont eu un impact énorme ...

SARS-CoV-2 infecties bij kinderen en jongeren van 0 tot en met 17 jaar in België, schooljaar 2020-2021

Sofieke Klamer Source: p.24 (2021) Abstract: Het schooljaar 2020-2021 stond voor scholen en leerlingen in het teken van COVID-19. Maatregelen om de verspreiding van het SARS-CoV-2 virus te beperken hebben ...

Epidemiologische surveillance van mazelen. Morbillivirus- Jaarrapport 2019

miljoen inwoners. •  Voor 2018 kreeg België voor het eerst de status “interrupted endemic transmission” van de WGO omdat geen enkele transmissieketen van het virus langer dan 12 maanden duurde. Transmissieketens ...

Surveillance épidémiologique de la rougeole. Morbillivirus- Rapport annuel 2019

virus n’a duré plus de 12 mois. Les chaînes de transmission sont mieux identifiées en Belgique depuis 2017, en raison d’un nombre plus élevé de génotypages et sous-typages effectués par le CNR. • En 2019, ...

Surveillance épidémiologique de la poliomyélite. Virus de la polio & enterovirus non-polio- 2018

risque d’épidémie en Belgique reste négligeable grâce à une haute couverture vaccinale dans les 3 régions. Néanmoins, tant que le virus circulera dans le monde, un cas de poliomyélite pourrait être importé ...

Surveillance épidémiologique de la poliomyélite- 2017

d’épidémie en Belgique reste négligeable grâce à une haute couverture vaccinale dans les 3 régions. Néanmoins, tant que le virus circulera dans le monde, un cas de poliomyélite pourrait être importé en ...

Epidemiologische surveillance van poliomyelitis- 2017

risico op een epidemie in België blijft verwaarloosbaar dankzij een hoge vaccinatiegraad in de 3 gewesten. Maar zolang het virus nog circuleert in de wereld, kan een geval van poliomyelitis worden ...

Jaarrapport 2016: Hepatitis C virus

Number: Not available URL: https://nrchm.wiv-isp.be/nl/ref_centra_labo/hepatitis/Rapporten/Forms/AllItems.aspx Keywords: Hepatitis C Abstract: Het aantal serologische aanvragen voor hepatits C virus (HCV) ...

QR code

QR code for this page URL