Résultats de la recherche - 20 results

Epidemiologische surveillance van invasieve meningokokkeninfecties- 2019

aantal gevallen lag een beetje lager in vergelijking met de voorgaande jaren. In 2019 zijn er 14 sterfgevallen gemeld door de diensten belast met de meldingsplicht, de meeste bij volwassenen boven de 40 ...

Initiatief voor Kwaliteitsbevordering en Epidemiologie bij Multidisciplinaire Diabetes Voetklinieken (IKED-Voet)- Resultaten van de 6de gegevensverzameling (auditjaren 2018-2019)

verhouden zich gunstig in vergelijking met die van andere studies, vooral als we rekening houden met de specifieke karakteristieken van de IKED-Voet-populatie: hoge ernst van de ulcera en hoge prevalentie ...

Epidemiologische surveillance van invasieve meningokokkeninfecties- data 2019

aantal gevallen lag een beetje lager in vergelijking met de voorgaande jaren. In 2019 zijn er 14 sterfgevallen gemeld door de diensten belast met de meldingsplicht, de meeste bij volwassenen boven de 40 ...

Epidemiologische surveillance van invasieve infecties met Haemophilus influenzae- 2018

(2020) Abstract: Het aantal gevallen van invasieve infecties met H. influenzae, geregistreerd door het netwerk van peilboratoria, is in 2018 vrij stabiel gebleven (78 gevallen in vergelijking met 66 in ...

Kwaliteitsindicatoren voor ziekenhuishygiëne in acute ziekenhuizen: Jaarrapport 2019- Data 2018

Volgende indicatoren behalen in vergelijking met 2017 een lagere score:  Deelname aan een prevalentiestudie over zorginfecties en antibioticagebruik (2017: 79%; 2018: 44%); en Audit van de procedure voor ...

De zorgtrajecten diabetes mellitus type 2 en chronische nierinsufficiëntie en kwaliteit van zorg (EVACQ)

opvolging te verzekeren. We zagen een toename in de frequentie van de contacten tussen patiënt en zorgverleners in vergelijking met de periode vóór de inclusie in het ZT en de evaluatie van de intermediaire ...

Kwaliteitsindicatoren voor ziekenhuishygiëne in acute ziekenhuizen: Jaarrapport- Data 2017

2017) rapporteert. Volgende indicatoren hadden in vergelijking met 2016 een lagere score: Daling van de proportie ziekenhuizen die voldoen aan de indicator ‘de verpleegkundige(n)-ziekenhuishygiënist is/zijn lid van ...

Surveillance van de mortaliteit in België, Vlaanderen, Wallonië en Brussel in de winter van 2017-2018

voorspeld door het Be- MOMO-model, ofwel 3.093 extra sterfgevallen (4,6 % oversterfte) in vergelijking met de verwachting op basis van de laatste vijf jaar. Health Topics:  Health and disease monitoring ...

Epidemiologie van aids en hiv-infectie in België. Toestand op 31 december 2017.

aantal nieuwe hiv-diagnoses met 2% in vergelijking met 2016 en met 27.5% in vergelijking met 2012. Sciensano registreerde 890 gediagnosticeerde hiv-infecties in 2017 wat overeenstemt met gemiddeld 2.4 ...

Epidemiologie van Clostridium difficile infecties in België: Rapport 2014

ziekenhuisverworven CDI (begin van de symptomen > 2 dagen na opname in het declarerende ziekenhuis) was 1,0 / 1000 opnames (ter vergelijking, de incidentie van ziekenhuisverworven MRSA vastgesteld via klinische ...

QR code

QR code for this page URL