Résultats de la recherche - 12 results

Epidemiologische surveillance van invasieve meningokokkeninfecties- 2019

aantal gevallen lag een beetje lager in vergelijking met de voorgaande jaren. In 2019 zijn er 14 sterfgevallen gemeld door de diensten belast met de meldingsplicht, de meeste bij volwassenen boven de 40 ...

Initiatief voor Kwaliteitsbevordering en Epidemiologie bij Multidisciplinaire Diabetes Voetklinieken (IKED-Voet)- Resultaten van de 6de gegevensverzameling (auditjaren 2018-2019)

verhouden zich gunstig in vergelijking met die van andere studies, vooral als we rekening houden met de specifieke karakteristieken van de IKED-Voet-populatie: hoge ernst van de ulcera en hoge prevalentie ...

Epidemiologische surveillance van invasieve meningokokkeninfecties- data 2019

aantal gevallen lag een beetje lager in vergelijking met de voorgaande jaren. In 2019 zijn er 14 sterfgevallen gemeld door de diensten belast met de meldingsplicht, de meeste bij volwassenen boven de 40 ...

Epidemiologische surveillance van invasieve infecties met Haemophilus influenzae- 2018

(2020) Abstract: Het aantal gevallen van invasieve infecties met H. influenzae, geregistreerd door het netwerk van peilboratoria, is in 2018 vrij stabiel gebleven (78 gevallen in vergelijking met 66 in ...

Kwaliteitsindicatoren voor ziekenhuishygiëne in acute ziekenhuizen: Jaarrapport 2019- Data 2018

Volgende indicatoren behalen in vergelijking met 2017 een lagere score:  Deelname aan een prevalentiestudie over zorginfecties en antibioticagebruik (2017: 79%; 2018: 44%); en Audit van de procedure voor ...

De zorgtrajecten diabetes mellitus type 2 en chronische nierinsufficiëntie en kwaliteit van zorg (EVACQ)

opvolging te verzekeren. We zagen een toename in de frequentie van de contacten tussen patiënt en zorgverleners in vergelijking met de periode vóór de inclusie in het ZT en de evaluatie van de intermediaire ...

Kwaliteitsindicatoren voor ziekenhuishygiëne in acute ziekenhuizen: Jaarrapport- Data 2017

2017) rapporteert. Volgende indicatoren hadden in vergelijking met 2016 een lagere score: Daling van de proportie ziekenhuizen die voldoen aan de indicator ‘de verpleegkundige(n)-ziekenhuishygiënist is/zijn lid van ...

Surveillance van de mortaliteit in België, Vlaanderen, Wallonië en Brussel in de winter van 2017-2018

voorspeld door het Be- MOMO-model, ofwel 3.093 extra sterfgevallen (4,6 % oversterfte) in vergelijking met de verwachting op basis van de laatste vijf jaar. Health Topics:  Health and disease monitoring ...

Clostridium difficile-infecties in de Belgische ziekenhuizen: vergelijking tussen niet-zorggerelateerde en zorggerelateerde gevallen, geregistreerd tijdens de nationale surveillance (juli 2006-december 2009)

Publication Type: Non-peer reviewed scientific publication Authors: Viseur,N.; Marie-Laurence Lambert Source: Noso-Info, UCL, Volume 14, Issue 4, Number 10, Brussel (2010) Keywords: Clostridium Surveillance ziekenhuisinfectie zorg Abstract: NA Health Topi ...

CONTAMINATIE VAN EIEREN AFKOMSTIG VAN KIPPEN GEHOUDEN BIJ PARTICULIEREN

duidelijk merkbaar; een vergelijking met vrije uitloop eieren van commerciële bedrijven toonde aan dat eieren van kippen gehouden door particulieren hogere gehaltes vertoonden en dit over vrijwel de hele lijn ...

QR code

QR code for this page URL