Résultats de la recherche - 3 results

Surveillance van COVID-19 gerelateerde mortaliteit in België, epidemiologie en methodologie tijdens 1e en 2e golf (maart 2020- 14 februari 2021)

periode als voor de tweede golf dan weer hoger in Vlaanderen dan in de andere regio’s. 5 Een internationale vergelijking en rangschikking van de ruwe COVID-19-sterftecijfers is misleidend vanwege de zeer ...

Epidemiologische surveillance van invasieve meningokokkeninfecties- 2019

aantal gevallen lag een beetje lager in vergelijking met de voorgaande jaren. In 2019 zijn er 14 sterfgevallen gemeld door de diensten belast met de meldingsplicht, de meeste bij volwassenen boven de 40 ...

Clostridium difficile-infecties in de Belgische ziekenhuizen: vergelijking tussen niet-zorggerelateerde en zorggerelateerde gevallen, geregistreerd tijdens de nationale surveillance (juli 2006-december 2009)

Publication Type: Non-peer reviewed scientific publication Authors: Viseur,N.; Marie-Laurence Lambert Source: Noso-Info, UCL, Volume 14, Issue 4, Number 10, Brussel (2010) Keywords: Clostridium Surveillance ziekenhuisinfectie zorg Abstract: NA Health Topi ...

QR code

QR code for this page URL