Résultats de la recherche - 2 results

Initiatief voor Kwaliteitsbevordering en Epidemiologie bij Multidisciplinaire Diabetes Voetklinieken (IKED-Voet)- Resultaten van de 6de gegevensverzameling (auditjaren 2018-2019)

verhouden zich gunstig in vergelijking met die van andere studies, vooral als we rekening houden met de specifieke karakteristieken van de IKED-Voet-populatie: hoge ernst van de ulcera en hoge prevalentie ...

Initiatief voor Kwaliteitsbevordering en Epidemiologie bij Multidisciplinaire Diabetes Voetklinieken (IKED-Voet)- Resultaten van de 5de gegevensverzameling (auditjaren 2016-2017)

Ongeveer 4% van de patiënten onderging majeure amputatie. Deze percentages verschilden niet significant over de audits heen. Deze resultaten verhouden zich gunstig in vergelijking met die van andere studies, ...

QR code

QR code for this page URL