Vouliez-vous dire
inwoners

Résultats de la recherche - 2 results

Incidentie van en risicofactoren voor urineweginfecties bij geïnstitutionaliseerde en niet-geïnstitutionaliseerde ouderen

studie die plaatsvond in september 2012 (studieduur 30 dagen). Alle bewoners van een deelnemende afdeling die 65 jaar of ouder zijn en aanwezig op 1 september 2012 werden geïncludeerd. Gegevensverzameling: ...

QR code

QR code for this page URL