Résultats de la recherche - 61 results

Epidemiologische surveillance van invasieve meningokokkeninfecties- 2020

gevallen per 100.000 inwoners en dus veel minder dan de voorgaande jaren. Deze daling is ongetwijfeld het gevolg van de COVID-19-pandemie, die leidde tot inperkingsmaatregelen en minder nauwe contacten. In ...

Samenvattend Rapport COVID-19 Vaccinatie Bereidheid bij Huisartsen

elkaar) om de vaccinatie bereidheid bij huisartsen te gaan toetsen, in de aanloop naar de vaccinatiecampagne. Dit rapport vat de belangrijkste bevindingen van deze onderzoeken samen, om beleidsmakers en ...

De TDI-registratie in België, Jaarlijks rapport, Registratiejaar 2019.

van legale en illegale substanties in België. Deze gegevens worden reeds 9 jaar verzameld en de indicator vormt een zeer rijke bron van informatie om de evolutie van problematisch drugsgebruik in ons ...

Epidemiologische surveillance van invasieve infecties met Haemophilus influenzae- 2018

vertegenwoordigde deze leeftijdsgroep in 2018 slechts 14,1% (8/67) van de gevallen. Het Nationaal referentiecentrum ontving in 2018,  129 invasieve stammen van H. influenzae, waarvan 74,4% niet-ingekapselde, ...

Epidemiologische surveillance van hepatitis B- 2018

(2017, n=1650 2016, n=1662). Acute HBV-infecties komen het vaakst voor in de leeftijdsgroep 25-44 jaar: 53% van de nieuwe diagnoses geregistreerd door het netwerk van peillaboratoria waren in deze ...

Milieumonitoring van poliovirussen in België- Haalbaarheidsstudie

wordt voorgesteld als één van de mogelijke oplossingen ter verbetering van de kwaliteit van Poliosurveillance in België. In deze context, werd aan Sciensano door het kabinet van de minister van ...

Kwaliteitsindicatoren voor ziekenhuishygiëne in acute ziekenhuizen: Jaarrapport 2019- Data 2018

ontwikkeling en het definiëren van deze kwaliteitsindicatoren is een initiatief van het federaal platform voor ziekenhuishygiëne (ZHH), onderdeel van de Belgian Antibiotic Policy Coordination Committee (BAPCOC). ...

Epidemiologische surveillance van invasieve pneumokokkeninfecties (IPD)- 2018

pre-vaccinatie periode. Variatie in serotypes over de tijd is er vooral bij kinderen jonger dan 2 jaar. In deze leeftijdsgroep is er sinds 2011 een daling van PCV10-serotypes. Er was een lichte stijging van de incidentie ...

De zorgtrajecten diabetes mellitus type 2 en chronische nierinsufficiëntie en kwaliteit van zorg (EVACQ)

Brussel, België (2019) Abstract: Huisartsen kunnen hun geïndividualiseerd feedbackrapport hier raadplegen. Hieronder vindt u de samenvatting van het nationaal rapport. Deze tweede evaluatie van de ...

QR code

QR code for this page URL