Résultats de la recherche - 5 results

Migratie van foto-initiatoren uit kartonverpakkingen.

het verpakkingsmateriaal naar de voeding. Daarnaast komen foto-initiatoren vaak voor in gerecycleerde kartons, als gevolg van het recyclageproces. Restanten van deze foto-initiatoren kunnen bijgevolg ...

Zorgkwaliteit bij type 2 diabetici behandeld in de eerste lijn: resultaten uit de GUIDANCE-studie

T2D-patiënten in de GUI- DANCE-studie beschreven en worden deze resultaten in de bredere Euro-pese context van de studie geplaatst. Health Topics:  Diabetes Diabète Diabetes Quality of healthcare Qualité des ...

Illegale huidblekende cosmetica op de Belgischemarkt (Des cosmétiques dépigmentants illégaux sur le marché belge)

resultaten blijkt dat de verdachte stalen voornamelijk clobetasolpropionaat (een sterk werkzaam corticosteroïde), hydrochinon en tretinoïne bevatten als actieve bestanddelen. Deze ingrediënten zijn verboden in ...

Uitdagingen voor de pediatrische diabeteszorg

diabetescentra in de tweede en de derde lijn een zogenaamde “revalidatieovereenkomst” afsluiten met het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) (Epi-Scoop 2012, nr. 1). Deze centra staan in ...

Kwaliteitscontrole van biologische geneesmiddelen bij WIV-ISP3237

Europese overheden en internationale instanties. Deze expertise bestaat o.a. uit de evaluatie van het kwaliteitsdeel van de registratiedossiers van biologische geneesmiddelen, deelname aan inspecties ...

QR code

QR code for this page URL