Résultats de la recherche - 21 results

Haalbaarheidsstudie: ontwikkeling en implementatie van een kwaliteitscontrolesysteem in de 8 centra voor menselijke genetica en de creatie van een register van genetische testen die in deze centra worden uitgevoerd- Eindrapport

Publication Type: Sci. report, recommendat°, guidance doc., directive, monograph Authors: Van Aelst, F; Beaudry, JB; Van Roey, K Source: p.115 (2016) Accession Number: D/2016/2505/30 Full text language:  Dutch French Category:  E7 FOS Classification:  3.0 ...

Zesde WHO-gecoördineerd onderzoek naar persistente organische polluenten (POP's) in moedermelk: Belgische resultaten 2014

Malarvannan,G.; De Smedt,T.; Koppen,G.; Joris Van Loco; An Van Nieuwenhuyse Source: WHO-gecoördineerd onderzoek naar persistente organische polluenten, WIV-ISP en VITO, Volume lot 1, Brussel/Mol, p.22 (2016) ...

Ontwikkeling van een HILIC-PDA methode voor de detectie van illegale polypeptiden

mogelijke onzuiverheden onderzocht bij de niet-gecertificeerde polypeptiden via LC- MS n. Door het vergelijken van het MS precursor ion en de MS / MS fragment ionen met deze van een standaard, kon worden ...

Belgisch register van neuromusculaire aandoeningen (BNMDR) 2014 | Resultaten en trends sinds 2010

gegevens uit het oosten van het land neemt echter toe. We kunnen besluiten dat deze studie een overzicht biedt van de neuromusculaire ziekten waargenomen in de verschillende referentiecentra in België. De ...

Jaarlijks Rapport Belgisch Mucoviscidose Register 2013.

met een BMI < 18.0 kg/m² verder dalen van ongeveer 36.3% in 1998 tot 17.4% in 2010 en 14.3% in 2013; deze daling werd zelfs vastgesteld bij de F508 del homozygote patiënten. Ook bij de patiënten ...

Belgisch register van neuromusculaire aandoeningen (BNMDR) 2013 | Resultaten en trends sinds 2010

onevenwichtig met een ondervertegenwoordiging in het zuiden van het land en met gewestelijke verschillen voor andere karakteristieken van de patiënten. We kunnen hieruit besluiten dat deze studie een eerste beeld ...

Een uitbraak van tinea capitis in een lagere school in de provincie Antwerpen, een uitdaging voor preventive en behandeling

gevallen. Van deze 19 leerlingen kregen er 14 (73%) een orale behandeling voorgeschreven. Een besmette broer of zus of een besmet klasgenootje verhoogden het risico op besmetting. De verantwoordelijke ...

Migratie van foto-initiatoren uit kartonverpakkingen.

het verpakkingsmateriaal naar de voeding. Daarnaast komen foto-initiatoren vaak voor in gerecycleerde kartons, als gevolg van het recyclageproces. Restanten van deze foto-initiatoren kunnen bijgevolg ...

QR code

QR code for this page URL