Résultats de la recherche - 2 results

Initiatief voor kwaliteitsbevordering en epidemiologie bij multidisciplinaire diabetes voetklinieken (IKED-Voet)- Resultaten 2011

voor het toepassen van deze processen te identificeren. De gegevens over de karakteristieken, behandeling en uitkomsten van actieve Charcot-voet waren beperkt. Er kunnen geen solide conclusies getrokken ...

Zorgkwaliteit bij type 2 diabetici behandeld in de eerste lijn: resultaten uit de GUIDANCE-studie

T2D-patiënten in de GUI- DANCE-studie beschreven en worden deze resultaten in de bredere Euro-pese context van de studie geplaatst. Health Topics:  Diabetes Diabète Diabetes Quality of healthcare Qualité des ...

QR code

QR code for this page URL