Résultats de la recherche - 1024 results

Surveillance épidémiologique des oreillons. Virus Ourlien- 2019

Health Topics:  Mumps Oreillons Bof Service:  Épidémiologie des maladies infectieuses Epidemiologie van infectieziekten Epidemiology of infectious diseases Manuscript versions:  File:  Version:  Published ...

Epidemiologische surveillance van bof- Bofvirus- 2019

Service:  Épidémiologie des maladies infectieuses Epidemiologie van infectieziekten Epidemiology of infectious diseases Manuscript versions:  File:  Version:  Published Full text access:  Public Access Full ...

De impact van COVID-19 op de werking van de Belgische diabetesvoetklinieken en de ernst van het voetulcus bij presentatie

Publication Type: Non-peer reviewed scientific publication Authors: An-Sofie Vanherwegen; Eveline Dirinck; Astrid Lavens; Kris Doggen; Patrick Lauwers; Frank Nobels; IQED-Foot COVID-19 working group Source: Vlaams Tijdschrift voor Diabetologie (2021) Keyw ...

TekenNet 2020- Surveillance van tekenbeten in België

tekenbeten Health Topics:  Health and environment Santé et environnement Gezondheid en milieu Health and disease monitoring Surveillance de la santé et des maladies Ziekten en gezondheid in kaart brengen ...

TiquesNet 2020- Surveillance des morsures de tiques en Belgique

prevention surveillance citoyenne tiques Service:  Épidémiologie des maladies infectieuses Epidemiologie van infectieziekten Epidemiology of infectious diseases Manuscript versions:  DOI:  ...

Epidemiologische surveillance van invasieve meningokokkeninfecties- 2019

Service:  Épidémiologie des maladies infectieuses Epidemiologie van infectieziekten Epidemiology of infectious diseases Manuscript versions:  File:  Version:  Published Full text access:  Public Access Full ...

The European men who have sex with men internet survey (EMIS) 2017- Resultaten voor België

sida et des sexualités (ULB), Brussels (2021) Keywords: EMIS HIV IST MSM SOA VIH Health Topics:  Sexually Transmitted Disease (STD) Infection sexuellement transmissible (IST) Seksueel overdraagbare ...

Belgian national burden of disease study. Guidelines for the calculation of DALYs in Belgium

Accession Number: N/A Keywords: BeBOD burden of disease Disability-Adjusted Life Years Health Topics:  Burden of disease Fardeau de la maladie Ziektelast Service:  Mode de vie et maladies chroniques ...

Het gebruik en het aanbod van drugs tijdens de COVID-19 pandemie en de percepties gelinkt aan de COVID-19 omstandigheden

Facteurs de risque liés au mode de vie Risicofactoren in de levensstijl Service:  Mode de vie et maladies chroniques Levensstijl en chronische ziekten Lifestyle and chronic diseases Manuscript versions:  ...

De TDI-registratie in België, Jaarlijks rapport, Registratiejaar 2019.

chronic diseases Manuscript versions:  File:  Version:  Published Full text access:  Public Access Full text language:  Dutch Category:  E11 FOS Classification:  3.03 Health sciences ...

QR code

QR code for this page URL