Vouliez-vous dire
fait t

Résultats de la recherche - 1 result

Analyse van factoren die huisartsen ervan weerhouden om bij ouderen met urineweginfecties, verblijvend in woonzorgcentra, hun voorschrijfgedrag aan te passen aan de bestaande guidelines

Abstract: ONDANKS HET FEIT DAT DE EERSTELIJNSZORG MEER EN MEER BELANG HECHT AAN WETENSCHAPPELIJK ONDERBOUWDE ZORGVERLENING, STELLEN WE VAST DAT DE HUIDIGE RICHTLIJNEN OMTRENT BEHANDELING EN DIAGNOSTIEK VAAK ...

QR code

QR code for this page URL