Vouliez-vous dire
foodborne outbreaks

Résultats de la recherche - 1 result

Het belang van Norovirusdetectie in collectieve gastro-enteritisuitbraken: van diagnose tot desinfectie van de besmettingshaard

Belgium, p.96- 100 (2011) ISBN: D/2011/2505/12 Keywords: de gastro-enteritisuitbraken Norovirus outbreak Service:  Foodborne pathogens Pathogènes alimentaires Voedselpathogenen Category:  F12 ...

QR code

QR code for this page URL