Résultats de la recherche - 6 results

Epidemiologische surveillance van mazelen Morbillivirus- 2020/2021

4,7/miljoen (tegenover 65,8/miljoen in 2019) en Vlaanderen met 2,6/miljoen (tegenover 11,2/miljoen in 2019). In 2021 werd in Brussel slechts 1 geval vastgesteld maar omdat het om een importgeval gaat, is de ...

Rapport CIVISANO-vragenlijst Duffel en Herselt

een negatievere perceptie als het gaat over zicht gelukkig voelen in de buurt. Tussen de gemeenten zijn er geen significante verschillen waargenomen als het gaat om de sociale omgeving. Mannen hebben ...

COVID-19-infectie bij kinderen in België. Resultaten van labo-surveillance, schoolgegevens en ziekenhuis surveillance 15/03-28/06/2020

bevolking en die bijzondere aandacht verdient. Dit rapport gaat dieper in op deze specifieke groep en brengt gegevens uit verschillende Belgische COVID-19-gerelateerde databronnen samen. Het totaal aantal ...

Jaarlijks Rapport Belgisch Mucoviscidose Register 2013.

aandeel patiënten met CF ouder dan 18 jaar neemt elk jaar toe. Maar deze vooruitgang gaat ook gepaard met een toename van complicaties bij volwassenen. CF gerelateerde diabetes had in 2013 een prevalentie ...

Inrichtingen met een hoog inperkingsniveau in België. Rapport: Periode 1995-2008

de inrichtingen met een hoog inperkingsniveau in België op te maken. Het gaat om inrichtingen waar het ingeperkte gebruik van genetisch gemodificeerde en/of pathogene (micro-)organismen van ...

Tinea capitis is een niet te onderschatten probleem in de scholengeneeskunde36955

de problematiek van tinea capitis bij kinderen. Het probleem doet zich vooral voor in grote steden met een hoge immigratiegraad. Terwijl vroeger zoöfiele schimmelsoorten domineerden, gaat het nu vooral ...

QR code

QR code for this page URL