Résultats de la recherche - 8 results

Zesde WHO-gecoördineerd onderzoek naar persistente organische polluenten (POP's) in moedermelk: Belgische resultaten 2014

(HBCD s) die enkel in de gemengde stalen waren geanalyseerd werden niet terug gevonden. Health Topics:  Food consumption and food safety Consommation et sécurité alimentaires Voedselconsumptie en ...

High-tech technologies for the detection of unauthorised Genetically Modified Organisms in food and feed for safety control of the food chain

the food chain Health Topics:  Food consumption and food safety Consommation et sécurité alimentaires Voedselconsumptie en –veiligheid Service:  Activités transversales en génomique appliquée ...

Enquête de consommation alimentaire 2014-2015

Health Topics:  Food consumption and food safety Consommation et sécurité alimentaires Voedselconsumptie en –veiligheid Service:  Mode de vie et maladies chroniques Levensstijl en chronische ziekten ...

Enquête de consommation alimentaire 2014-2015, rapport 4: consommation alimentaire

Source: Institut Scientifique de Santé Publique, Volume 4, Number 1577, Bruxelles, p.1577 (2016) Accession Number: D/2016/2505/26 URL: https://fcs.wiv-isp.be/fr/SitePages/R%C3%A9sultats.aspx Health Topics:  ...

Monitoring of the presence of brominated flame retardants in foodstuffs

Malarvannan,G.; Covaci,A.; Joris Van Loco Source: p.Belgie (2016) Keywords: brominated flame retardants Flame Retardants foodstuffs Monitoring rapport Health Topics:  Food consumption and food safety Consommation ...

In vitro endocrine activity of mycotoxins and their mixtures.

(mycotoxins, fytoestrogens,…)(Diamanti-Kandarakis et al., 2009). Health Topics:  Food consumption and food safety Consommation et sécurité alimentaires Voedselconsumptie en –veiligheid Service:  Éléments traces ...

Scientific report CODA-CERVA 2013-2014

Publication Type: Popular-science publication (vulgarising publication) Authors: Source: CODA-CERVA, Brussels, p.236 (2015) Health Topics:  Animal health Health and disease monitoring Food ...

ICP-MS: a promising tool in the detection and analysis of nanoparticles

België (2014) URL: http://www.afsca.be/laboratories/labinfo/_documents/2014-02_labinfo11-p18_en.pdf Keywords: analysis detection Field flow fractionation Nanoparticles Single particle ICP-MS Health ...

QR code

QR code for this page URL