Résultats de la recherche - 15 results

Hoge Gezondheidsraad. Vegetarische voeding Brussel: HGR; 2021. Advies nr. 9445

Publication Type: Sci. report, recommendat°, guidance doc., directive, monograph Authors: Hoge Gezondheidsraad Source: Hoge Gezondheidsraad, 1060 Brussel (2021) URL: https://www.health ...

RF 16/6306 Implementation and validation of an analytical methodology to assess engineered nanomaterials in food additives Nanofood@

Lotte Delfosse; Jan Mast Source: (2019) Health Topics:  Food consumption and food safety Consommation et sécurité alimentaires Voedselconsumptie en –veiligheid Service:  Éléments traces et nanomatériaux ...

Toxi-infections alimentaires en Belgique- Rapport annuel 2017

l’exposition à une denrée alimentaire contaminée s’est produite. Health Topics:  Food consumption and food safety Consommation et sécurité alimentaires Voedselconsumptie en –veiligheid Service:  Pathogènes ...

Analyse en risicokarakterisatie van arseenspecies in voedingssupplementen. Eindrapport COMPAs-project.

Number: NA Keywords: anorganisch arseen arseen biotoegankelijkheid inname analyse risicobeoordeling voedingssupplementen Health Topics:  Food consumption and food safety Consommation et sécurité ...

Analysis and risk characterisation for arsenic species in food supplements. Final report COMPAs project.

Number: NA Keywords: Arsenic bioaccessibility Food Supplements inorganic arsenic intake assessment Risk Assessment Health Topics:  Food consumption and food safety Consommation et sécurité alimentaires ...

Zesde WHO-gecoördineerd onderzoek naar persistente organische polluenten (POP's) in moedermelk: Belgische resultaten 2014

(HBCD s) die enkel in de gemengde stalen waren geanalyseerd werden niet terug gevonden. Health Topics:  Food consumption and food safety Consommation et sécurité alimentaires Voedselconsumptie en ...

Enquête de consommation alimentaire 2014-2015

Health Topics:  Food consumption and food safety Consommation et sécurité alimentaires Voedselconsumptie en –veiligheid Service:  Mode de vie et maladies chroniques Levensstijl en chronische ziekten ...

Enquête de consommation alimentaire 2014-2015, rapport 4: consommation alimentaire

Source: Institut Scientifique de Santé Publique, Volume 4, Number 1577, Bruxelles, p.1577 (2016) Accession Number: D/2016/2505/26 URL: https://fcs.wiv-isp.be/fr/SitePages/R%C3%A9sultats.aspx Health Topics:  ...

Modellering van de opname van cadmium in blad- en wortelgewassen. Eindrapport Flanders’ FOOD project FOODCAD

CODA-CERVA, Brussel, België, p.NA (2016) Accession Number: NA Keywords: blad- en wortelgewassen Cd Flanders’ FOOD FOODCAD MODEL opname Health Topics:  Food consumption and food safety Consommation et sécurité ...

Monitoring of the presence of brominated flame retardants in foodstuffs

Malarvannan,G.; Covaci,A.; Joris Van Loco Source: p.Belgie (2016) Keywords: brominated flame retardants Flame Retardants foodstuffs Monitoring rapport Health Topics:  Food consumption and food safety Consommation ...

QR code

QR code for this page URL