Résultats de la recherche - 4 results

Zesde WHO-gecoördineerd onderzoek naar persistente organische polluenten (POP's) in moedermelk: Belgische resultaten 2014

hexabromocyclododecanes (HBCD s) die enkel in de gemengde stalen waren geanalyseerd werden niet terug gevonden. Health Topics:  Food consumption and food safety Consommation et sécurité alimentaires Voedselconsumptie en ...

Enquête de consommation alimentaire 2014-2015

(2016) Health Topics:  Food consumption and food safety Consommation et sécurité alimentaires Voedselconsumptie en –veiligheid Service:  Mode de vie et maladies chroniques Levensstijl en chronische ziekten ...

Enquête de consommation alimentaire 2014-2015, rapport 4: consommation alimentaire

Eveline Source: Institut Scientifique de Santé Publique, Volume 4, Number 1577, Bruxelles, p.1577 (2016) Accession Number: D/2016/2505/26 URL: https://fcs.wiv-isp.be/fr/SitePages/R%C3%A9sultats.aspx Health ...

Monitoring of the presence of brominated flame retardants in foodstuffs

Malarvannan, G.; Covaci, A.; Van Loco, Joris Source: p.Belgie (2016) Keywords: brominated flame retardants Flame Retardants foodstuffs Monitoring rapport Health Topics:  Food consumption and food safety ...

QR code

QR code for this page URL