Vouliez-vous dire
partners

Résultats de la recherche - 7 results

Epidemiologische surveillance van mazelen. Morbillivirus- 2018.

van minder dan 1 geval per miljoen inwoners. De geschatte incidentie voor heel België is 8,7 gevallen per miljoen inwoners in 2018, vergeleken bij 32 gevallen per miljoen in 2017 en 6 gevallen per ...

Epidemiologie van aids en hiv-infectie in België. Toestand op 31 december 2017.

inwoners uitgevoerd en per 1000 uitgevoerde tests werden 1,25 nieuwe diagnoses vastgesteld. Zesendertig procent van de hiv-infecties werd laattijdig vastgesteld. Laattijdige diagnoses komen nog steeds vaker ...

Epidemiologische surveillance van invasieve meningokokkeninfecties- 2017

geconfirmeerde gevallen per 100.000 inwoners. Serogroep B blijft de meest voorkomende serogroep in 2017 (N=60; 62,5% van de gevallen) . Het aantal gevallen van serogroep C daalt verder (N=6 gevallen in 2017; 6,3% ...

Jaarrapport 2016: Hepatitis C virus

HCV incidentie op 1500 geschat (13.6/100.000 inwoners). De verdeling volgens de gewesten zijn als volgt: 41% in Vlaanderen, 35% in Wallonië en 23% in Brussel. Ondanks de verhoogde screening bij vrouwen ...

Epidemiologie van Clostridium difficile infecties in België: Rapport 2017

(0,56/100.000 inwoners in 2014) daalt continu sinds de piek in 2006. Net zoals voorgaande jaren wijst de grote diversiteit van de geïsoleerde ribotypes op de verscheidenheid van de overdrachtsbronnen. Ondanks het ...

Epidemiologie van Clostridium difficile infecties in België: Rapport 2014

000 inwoners, met de hoogste waarde in Brussel en de laagste in Wallonië. De incidentie van CDI piekte rond 2008 en is, na een periode van afname, gestabiliseerd in 2010-2011. In 2013 was de gemiddelde ...

Epidemiologie van Clostridium difficile infecties in België: Rapport 2012

inwoners. In 2011 bedroeg de gemiddelde incidentie van alle CDI-gevallen in de Belgische ziekenhuizen 1,42 per 1000 opnamen. Het aantal ziekenhuizen dat epidemieën rapporteert (≥ 3 gevallen/10.000 ligdagen) ...

QR code

QR code for this page URL