Vouliez-vous dire
mation

Résultats de la recherche - 20 results

Epidemiologische surveillance van mazelen Morbillivirus- 2020/2021

aantal gevallen heel waarschijnlijk, ten gevolge van maatregelen zoals afstand houden, een masker dragen en de handen wassen, toch kan een zekere mate van onderrapportering en onderdiagnose niet ...

Surveillance van de mortaliteit door alle oorzaken in België, Vlaanderen, Wallonië en Brussel tijdens de zomer van 2019

oversterfte werd ook op gewestelijk niveau vastgesteld, in Vlaanderen (+3,5%), Wallonië (+2,5%) en Brussel (+8,1%). In Brussel werden alle leeftijdsgroepen in gelijke mate getroffen. Na standaardisatie voor ...

SARS-CoV-2 infecties bij kinderen en jongeren van 0 tot en met 17 jaar in België, schooljaar 2020-2021

maatregelen) het welbevinden van een aanzienlijk deel van de kinderen en jongeren in belangrijke mate onder druk gezet heeft. Kortom, gegevens in dit rapport tonen aan dat het aantal bevestigde gevallen en de ...

Kwaliteitsindicatoren voor ziekenhuishygiëne in acute ziekenhuizen: Jaarrapport 2019- Data 2018

Nagaan in welke mate de set indicatoren stabiel gehouden kan worden over de jaren heen en/of de set indicatoren niet voor een langere periode dan 3 jaar vastgelegd kan worden. Op deze manier krijgen de ...

Kwaliteitsindicatoren voor ziekenhuishygiëne in acute ziekenhuizen: Jaarrapport- Data 2017

infectiecontrole kwaliteit te detecteren en zwakkere prestaties te identificeren. Aanvullend onderzoek is hiervoor nodig. Nagaan in welke mate de set indicatoren stabiel gehouden kan worden over de jaren heen en/of ...

New insights in dermatophyte research.

such as Sub6 may have emerged as a result of ancestral gene duplication, and are likely to have specific roles during infection. Virulence may differ between mating partners of the same species and ...

Cryptococcus neoformans population diversity and clinical outcomes of HIV-associated cryptococcal meningitis patients in Zimbabwe.

mating-type α (n=51; 92.7 %), and only four (7.3 %) were mating-type a. Overall in-hospital mortality was 55.6 % (n=30), and no difference between infecting genotype and clinical outcome of patient (P=0.73) or ...

Relationship between Fusarium spp. diversity and mycotoxin contents of mature grains in southern Belgium.

Genes, Mating Type, Fungal Humans Mycotoxins Principal Component Analysis Trichothecenes Zearalenone Abstract: Over a 4-year period (2010-13), a survey aiming at determining the occurrence of Fusarium spp. ...

Reconstruction of the Schmallenberg virus epidemic in Belgium: Complementary use of disease surveillance approaches.

period. Vaccination of seronegative animals before the first mating could be used to prevent the deleterious effects of SBV. During this epidemic, different surveillance approaches including syndromic ...

Retrospectief onderzoek naar mazelen in een kinderdagverblijf in Oost-Vlaanderen33978

9 maanden. De bevinding was echter niet significant (p=0,063). Dit doet vermoeden dat de aanwezigheid van maternale antistoffen in de jongste groep wellicht nog enige invloed had op de mate van ziek zijn. ...

QR code

QR code for this page URL